Як скласти молекулярне рівняння реакції.

Хімічні реакції, тобто взаємодії речовин, які супроводжуються зміною їх складу, можна описати молекулярними рівняннями. У декого може виникнути питання: як же скласти це молекулярне рівняння?
Інструкція
1
Реакція повинна бути можлива, тобто її протікання допустимо з точки зору загальновідомих фізичних і хімічних законів. Наприклад: Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 - така реакція між цинком і соляною кислотою можлива; 2Au + 6HCl = 2AuCl3 + 3H2 - а ось ця реакція між золотом і соляною кислотою неможлива, хоча і, цинк і золото - метали. Причина в розташуванні цинку і золота в «електрохімічному ряді напруг». Цинк розташовується набагато лівіше водню, а золото, відповідно, набагато правіше.
2
У лівій частині рівняння записуються формули речовин, що вступають в реакцію («вихідні речовини»), а в правій частині рівняння - формули речовин, що виходять в результаті реакції («продукти»).
3
Хоча йдеться про рівняння, треба твердо запам'ятати: математичне правило «Від зміни місць доданків сума не змінюється» тут не діє. Іншими словами, в молекулярному рівнянні хімічної реакції ні в якому разі не можна міняти місцями ліву і праву частину. Від цього абсолютно зміниться його сенс. Наприклад: AgNO3 + KBr = KNO3 + AgBr (осад) - реакцію в такому вигляді записати можна, вона протікає до кінця, так як утворюється малорастворимое речовина - бромисте срібло; AgBr + KNO3 = AgNO3 + KBr - а ось у такому вигляді (хоча ви всього лише поміняли місцями ліву і праву частини) вона не піде.
4
Коефіцієнти необхідно підібрати так, щоб кількість атомів будь-якого елементу в лівій і правій частинах було однаковим. Наприклад: Na2SO4 + 2BaCl = 2NaCl + BaSO4.Легко можна переконатися, що і в лівій, і в правій частині рівняння містяться по два атома натрію, чотири атома кисню, два атоми барію, два атоми хлору і одному атому сірки.
5
Щоб було легше складати молекулярні рівняння реакцій, треба відразу запам'ятати просте правило: реакція йде до кінця, якщо хоча б один з продуктів реакції залишає реакційну зону, тобто випаровується у вигляді газу або випадає в осад, якщо є малорозчинні речовиною . Наприклад: H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2CO3.
6
Утвориться вугільна кислота (Н2СО3) настільки нестійка, що практично миттєво розкладається на вуглекислий газ і воду. Тому реакцію можна відразу ж написати в кінцевому вигляді: H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2.