Як провести повернення товару.

Промислові та торгові підприємства іноді стикаються з ситуаціями, коли необхідно зробити повернення неякісного товару постачальнику або прийняти його від роздрібного покупця. Як же відобразити повернення в бухгалтерському обліку?
Інструкція
1
Якщо ви є постачальником, але з яких-небудь причин вашому оптовому покупцеві довелося повернути товар, вам доведеться провести сторно-коригування раніше отриманої вартості товару та суми виручки, отриманої від його реалізації.
2
Якщо і продаж, і повернення товару вироблялися протягом одного року, вам необхідно провести це в такий спосіб: - Дебет 62 Кредит 90.1 (коригування отриманої вами виручки на суму повернутого вам товару); - Дебет 90.2 Кредит 41 (коригування покупної вартості повернутого товару); - Дебет 90.3 Кредит 68 (субрахунок ПДВ) (коригування суми ПДВ, що припадає на проданий товар.); - Дебет 62 Кредит 50 (51) (проведення виплати грошей за повернутий товар).
3
Якщо повернення товару був повернутий не в рік продажі, а в наступному році, сторно-коригування будуть відбиватися таким чином: - Дебет 91 Кредит 62 (відображення суми збитку минулого року, виявленого в звітному періоді); - Дебет 91 Кредит 41 (сторно-коригування вартості товару); - Дебет 68 Кредит 91 (субрахунок ПДВ) (проводка пред'явлення до відрахування ПДВ на повернутий товар).
4
Якщо ваше підприємство, навпаки, повертає товар постачальнику, проводити це слід таким чином: - Дебет 76 Кредит 41 Кредит 19 (проводка суми возвращаемость товару); - Дебет 68 Кредит 19 (субрахунок ПДВ) (проводка на суму ПДВ) ; - Дебет 51 Кредит 76 (проводка сум, повернутих постачальником).
5
Якщо ви бухгалтер магазину, в який був повернутий неякісний товар, зробіть такі проводки: - Дебет 90.1 Кредит 76 (відображається заборгованість перед роздрібним покупцем); - Дебет 90.2 Кредит 41 (проводка, по якій коригується вартість реалізованого товару на суму повернення); - Дебет 90.3 Кредит 68 (субрахунок ПДВ) (коригується нарахований ПДВ); - Дебет 90.2 Кредит 42 (проводка, за якою списується існуюча торговельна націнка на товар); - Дебет 76 Кредит 50 (проводка, згідно з якою виплачуються гроші за повернутий товар); - Дебет 76 Кредит 41 Кредит 19 (проводка суми повернутого товару); - Дебет 68 Кредит 19 (субрахунок ПДВ) (сторно-коригування ПДВ); - Дебет 51 Кредит 76 (проводка повернення грошей постачальникам).
Зверніть увагу
Використання цього права дозволяє обійтися в обліку без ліку 76. І тоді передача речей за договором товарного кредиту буде супроводжуватися лише однією проводкою: Дебет 58-3 Кредит 10 (41). Відношення даного значення до вартості, зазначеної в договорі, і дасть величину відсотків за товарним кредитом. Сума визнаних відсотків відбивається проводкою: Дебет 76 Кредит 91-1. - Нараховані відсотки за наданий товарний кредит.
Корисна порада
Перерахування сум страхових платежів страховим організаціям відображається за дебетом рахунка 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів. В дебет рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» списуються втрати по страхових випадках (знищення і псування виробничих запасів, готових виробів та інших матеріальних цінностей і т. П.) З кредиту рахунків обліку виробничих запасів, основних засобів та ін.