Як оформити контрольну роботу.

Постійним супутником будь-якого студента є контрольна робота. Черговий "незалік" і необхідність доопрацювання зданого матеріалу можуть викликати масу переживань. Грамотно оформити контрольну роботу - це половина успіху.
Вам знадобиться
  • - текст оформлюваної контрольної роботи;
  • - комп'ютер або кулькова ручка і зошит
Інструкція
1
Почніть оформляти свою контрольну роботу з титульного листа. На ньому ви повинні вказати: зверху - назва навчального закладу, кафедру, на яку ви будете здавати роботу; по центру - предмет, за яким виконана робота, тема роботи; правий нижній кут - хто виконав роботу (студент якого курсу, якого факультету; прізвище, ім'я, по батькові). Можливо інше розташування інформації на титульному аркуші - залежно від вимог вашого навчального закладу.
2
Приступите до оформлення змісту. Воно повинно містити наступні пункти - вступ, основна частина, висновок, список використаної літератури, додаток. В основній частині вашої роботи рекомендується виділити 3-4 великих розділу, які, в свою чергу, розбити ще на кілька підрозділів. Кожен розділ і підрозділ поіменно, пронумеруйте і впишіть в зміст із зазначенням номерів сторінок.
3
Далі напишіть основний текст роботи. Якщо ви друкуєте на комп'ютері, то виберіть 12 або 14 номер шрифту з одинарним міжрядковим інтервалом. Починайте кожну нову частину з заголовка, виділеного жирним шрифтом. Не забудьте пронумерувати сторінки і оформити виноски. Виноски можна вставляти в кінці кожної сторінки (після довгої горизонтальної лінії) або в кінці всієї роботи.
4
Оформіть список використаної літератури. Впишіть за алфавітом всі джерела, з якими ви працювали при написанні контрольної. Книги та монографії оформляються так: автор, назва книги, місце видання, видавництво, рік видання; статті з періодичних видань трохи інакше: автор, назва статті//назва періодичного видання, рік, номер.
5
Якщо у вашій роботі присутні додатки, то озаглавьте їх, пронумеруйте і вставте кожен додаток на окремій сторінці. Додатками можуть бути схеми, карти, статистичні викладки, малюнки та інші документи, що дозволяють проілюструвати або найбільш повно розкрити тему вашої контрольної роботи.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=XLwXMCDVZ7U
Зверніть увагу
Уникайте занадто довгих списків літератури, вони можуть викликати підозру. Позначайте лише ті джерела, які ви реально використовували. Для контрольної роботи достатньо 5-7 джерел.
Корисна порада
Вступ - ключ до всього, це презентація вашої контрольної роботи. Грамотно складене і оформлене введення часто дозволяє менш прискіпливо ставитися до основного тексту роботи. Адже викладачі - зайняті люди, і багато з них читають лише введення і на підставі цього складають думку про всю контрольної роботи.
Метою контрольної роботи є не лише виявлення наявних знань у студента, а й розширення їх по даній темі. Щоб контрольна відповідала всім вимогам, потрібно знати, які розділи вона в себе включає, а також те, як правильно організувати роботу .
Вам знадобиться
  • - підручники;
  • - методичні посібники;
  • - періодична література
Інструкція
1
Перед початком роботи уважно перечитайте тему контрольної, щоб зрозуміти суть, про що будете писати. Якщо викладач дав вам конкретні рекомендації, врахуйте їх.
2
Потім почніть збирати інформацію з питання. Складіть приблизний план досліджуваної вами теми. Зверніться до матеріалу в підручниках. Іноді там можна знайти ті тези, які обов'язково повинні бути розкриті в контрольній роботі.
3
Також не забудьте і про періодичні видання. Щоб працівники різних сфер діяльності знаходилися в курсі змін, що відбуваються в їх галузі, розширювали свої знання, випускаються різні спеціалізовані газети і журнали, які можуть бути корисні і вам. Скористайтеся послугами бібліотек, архівів. Там ви зможете знайти монографії, документи, які стосуються теми вашої роботи. Інтернет також може допомогти вам при написанні контрольної роботи.
4
Після роботи з джерелами інформації, приступайте до написання введення. Почніть з актуальності вивчення даної теми. Якщо необхідно, вкажіть мета роботи.
5
Потім перейдіть до основної частини контрольної роботи - розкриттю теми. Залежно від того, про що ви будете писати, можете почати з викладу загальних фактів, а потім підтвердити їх прикладами. Або можете одночасно висувати і розкривати тези.
6
Також контрольна робота може припускати порівняння чого-небудь. В цьому випадку можете написати спочатку про один факт, потім про інше і врешті зробити висновок.
7
В деяких контрольних роботах необхідно виконати практичне завдання. Приступайте до нього тільки після глибокого вивчення теорії, так як це допоможе уникнути виникнення помилок.
8
Остання частина контрольної роботи - висновок. Узагальніть і зробіть висновки з вивченої проблеми. Відзначте також значення вивчення даної теми, які подальші шляхи розвитку досліджуваного явища бачите ви, а також для кого може бути корисна ця контрольна робота.
9
Оформіть список використаної літератури. Титульний аркуш і сторінку з планом контрольної також краще скласти в останню чергу, тому що при написанні роботи він може бути уточнений або доповнений. Обов'язково перевірте контрольну роботу на наявність в ній помилок.
Зверніть увагу
Не пишіть одне й те саме з пункту в пункт, але різними словами.
Корисна порада
Щоб в роботі не було зайвого матеріалу, намагайтеся не відхилятися від наміченого плану, пишіть строго відповідно до теми.