Як знайти швидкість світла.

Швидкість світла - найвища з швидкостей, досяжних у Всесвіті. Вона у багато разів більше навіть швидкості звуку. Знайти цю швидкість можна як розрахунковим, так і експериментальним шляхом.
Інструкція
1
Все електромагнітні хвилі вільно проходять через поверхню, а особливо через вакуум. Швидкість поширення таких хвиль в безповітряному просторі вважається найбільшою з усіх досяжних у Всесвіті швидкостей. Однак, якщо світло проходить через будь-яку іншу середу, швидкість його поширення дещо знижується. Ступінь її зниження залежить від показника заломлення речовини. Розрахувати швидкість світла в речовині з відомим показником заломлення можна таким чином: sin?/Sin? = V/c = n, де n - показник заломлення середовища, v - швидкість поширення світла в цьому середовищі, c-швидкість світла у вакуумі.
2
Дана властивість світла було відомо вченим ще в 17 столітті. У 1676 році О.К. Ремёр зміг визначити швидкість світла по проміжкам часу між затемненнями супутників Юпітера. Пізніше ж.б. Л. Фуко поклав початок численним спробам вимірювання швидкості світла за допомогою обертового дзеркала. В основі таких дослідів лежить використання відображення світлового променя від дзеркала, розташованого на значній відстані від джерела світла. Заміривши це відстань і знаючи частоту обертання дзеркала, Фуко зробив висновок, що швидкість світла приблизно дорівнює 299796,5 км/с.
3
Показники заломлення газів дуже близькі до аналогічного показника вакууму. В рідин ж вони помітно відрізняються. Так, наприклад, при проходженні світлового променя через воду його швидкість істотно знижується. Ще сильніше вона знижується при проходженні випромінювання через тверді речовини. Якщо частка пролітає через речовину зі швидкістю, яка менше швидкості світла у вакуумі, але більше швидкості світла в цій речовині, виникає так зване світіння Черенкова. Дуже швидкі частки можуть викликати таке світіння навіть в повітрі, але зазвичай в дослідницьких реакторах воно спостерігається в воді. Негайно покидайте місце його виявлення, щоб не піддатися опроміненню.
4
Сучасні технології та експериментальні установки дозволяють виміряти швидкість світла значно точніше. У звичайній фізичній лабораторії можна виміряти її, наприклад, використовуючи генератор, частотомір і хвилемір з антеною із змінною довжиною. Також в більшості випадків, знаючи довжину хвилі? і частоту випромінювання?, яка дорівнює? = с/? , Можна розрахувати швидкість поширення випромінювання математичним шляхом.