Як написати передмову.

Передмова - вступна частина статті або книги, в якій містяться коментарі автора, необхідні для кращого розуміння написаного читачами. У передмові можуть викладатися історичні, критичні, текстологічні зауваження.
Вам знадобиться
  • - текст роботи;
  • - комп'ютер;
  • - текстовий редактор.
Інструкція
1
Сформулюйте головну мету вашого твору. Так як передмова пишеться, як правило, після закінчення всієї роботи над текстом, то цілі і завдання ви вже повинні були чітко для себе визначити. У науковій праці метою виступає розробка програми заходів щодо приведення реальності до ідеального стану.
2
Опишіть мотиви написання вами твору. Мотивами можуть бути бажання донести ваш теоретичний і практичний досвід до читача і спонукати до подальших розробок описаної у творі проблеми.
3
Дайте визначення та розкрийте сутність основних понять, які використовуються в роботі. Це мають бути лише ті терміни, які є фундаментальними для написаного твору. Як правило, вони присутствую у назві самої роботи або її глав і підзаголовків. Всі інші поняття в передмові описувати не потрібно, їх досить помістити в глосарії в кінці твору.
4
Коротко охарактеризуйте основні ідеї, розглянуті в тексті роботи, викладіть висновки, які ви зробили в процесі написання твору.
5
Після того як чорновий варіант передмови готовий, відкладіть роботу на деякий час. А потім перечитайте текст. Подумайте, чи все написано в передмові, що необхідно знати читачеві для вивчення роботи. Видаліть повтори, граматичні, лексичні та синтаксичні помилки.
Корисна порада
Також у передмові можна коротко викласти основні історичні віхи в дослідженні даної проблеми, погляди тих учених, чиї ідеї застосовуються для досягнення мети, актуальність теми твору, її наукову новизну і практичну значімость.Хорошее передмову не повинно бути довгим і складним, його мета - не відлякати читача від прочитання твору, а коротко роз'яснити, про що піде мова надалі, налаштувати на правильне сприйняття викладеної в роботі інформації, дати пояснення з приводу особливо складних тем, що розглядаються в дослідженні.