Як оцінити бізнес при його продажу.

Оцінка бізнесу являє собою процедуру, метою якої є розрахунок повної вартості бізнесу або організації або частки в них. При цьому вона може бути необхідна з різних причин. У будь-якому випадку, кожен керівник стикається з проблемами її проведення. Не знаючи вартості бізнесу, досить складно робити якісь обґрунтовані рішення з продажу прав власника. Говорячи більш простою мовою, вартість бізнесу - це відображення результатів його діяльності.
Інструкція
1
Оцінка бізнесу повинна здійснюватися в кілька етапів. Спочатку необхідно зібрати всю інформацію про об'єкт оцінки, а також провести аналіз достовірності всіх зібраних даних.
2
Далі потрібно провести аналіз і вивчення того ринку, на якому функціонує дана компанія. Після цього слід розглянути аналогічні майнові комплекси, які здатні приносити дохід на ринку.
3
Потім необхідно провести розрахунки за допомогою підбору відповідних для поставленої мети методів і підходів з оцінки бізнесу. При цьому існує три основних підходи, використовувані для оцінки підприємства: дохідний, витратний та порівняльний.
4
Дохідний підхід передбачає оцінку вартості бізнесу шляхом розрахунку поточної вартості від очікуваного прибутку. Таким чином, дохід підприємства розглядається як основний фактор, що визначає величину вартості бізнесу. Тобто чим більше буде дохід, тим вище буде і вартість. При цьому дохід (очікуваний) розраховується, виходячи з майнового комплексу бізнесу, загальноекономічних чинників, перспектив розвитку компанії, галузевих залежностей, часу отримання вигод, ризиків, пов'язаних з веденням даного бізнесу та отриманням прибутку, минулих результатів ведення бізнесу, вартості грошей в залежності з часом .
5
Метод капіталізації доходу, а також дисконтування потоків є більш поширеними й актуальними для сучасних російських умов за допомогою дохідного підходу. Метод капіталізації грунтується на вимірюванні ефективності використання активів для отримання з них доходу. Такий метод може бути використаний в тому випадку, якщо прогнозовані доходи є стабільними в часі і позитивними, а темпи доходів - легко передбачуваними.
6
Метод дисконтування грошових потоків базується на їх прогнозах, згодом дисконтує у зв'язку з розтягнутістю за часом, згідно ставкою самого дисконту, який дозволяє визначити поточну вартість майбутнього доходу.
7
Порівняльний підхід передбачає порівняння оцінюваного підприємства з аналогічними бізнесами, які реалізовані на відкритому ринку на інших рівних умовах. Для застосування даного підходу джерелами інформації є відкриті фондові ринки, ринок поглинань, а також попередні угоди з активами на даному підприємстві. Перевагою такого підходу є те, що реальна вартість буде відображати результати всієї діяльності компанії, а от ціна операції - ситуацію на даному ринку.
8
Витратний підхід розглядає оцінку вартості компанії з точки зору понесених їй витрат. Найчастіше балансова вартість активів не є визначенням реальної ринкової вартості. Тому завданням оцінки бізнесу полягає в їх дуже ретельної переоцінці. Після цього з отриманого показника необхідно відняти поточну вартість зобов'язань, тим самим отримавши оціночну вартість власного капіталу організації.
9
Після того як обраний метод та проведено аналіз, необхідно узгодити отримані результати.
10
Потрібно скласти звіт про оцінку підприємства, в якому роз'яснюються отримані результати, а також пояснюється весь хід процедури виробленої оцінки бізнесу.
У ряді випадків підприємцю доводиться проводити оцінку свого бізнесу. Така процедура потрібна, якщо ви готуєте компанію до продажу, вибираєте об'єкт для забезпечення одержуваного кредиту, рятуєтеся від деяких активів у зв'язку з загрозою банкрутства і так далі. Щоб оцінити компанію, потрібно провести аналіз її діяльності та активів.
Вам знадобиться
  • - фінансові документи компанії;
  • - відомості про активи підприємства.
Інструкція
1
Виконайте аналіз компанії як єдиного майнового комплексу. Візьміть до уваги матеріальні активи, які використовуються для ведення діяльності. Сюди входять виробничі та офісні приміщення, ділянки землі, робочий інвентар, сировина, готова продукція, промислове обладнання.
2
Проведіть окрему оцінку об'єктів нерухомості, якими володіє компанія. У цю категорію входять не тільки будівлі і будівельні конструкції, але й земля, багаторічні насадження та водні об'єкти. Як правило, при оцінці враховується не тільки сам об'єкт нерухомості, але і все, що нерозривно з ним пов'язане.
3
Врахуйте в оцінках вартість рухомого майна компанії: механізмів і робочих машин, обчислювальної техніки, транспортних засобів, якими володіє підприємство на правах власності.
4
Переходьте до оцінки нематеріальних активів підприємства. Один з них - ділова репутація вашої компанії. Юридично цей актив досить складно ідентифікувати, тому його, як правило, оцінюють в комплексі з фірмовими назвами, символами та іншими знаками, які певним чином впливають на поведінку споживачів. При оцінці нематеріальних активів враховується розташування підприємства, строк його роботи на ринку і сталість клієнтури.
5
Проаналізуйте фінансову складову активів підприємства. Зазвичай до цієї категорії відносять наявні в розпорядженні компанії цінні папери. Найдорожче оцінюються акції, які включені в контрольний пакет. При оцінці виходять з поточної ціни на акції, що склалася на ринку, беручи до уваги також прогноз зміни вартості цінних паперів.
6
Якщо компанія має проекти, які здійснюються за допомогою інвестицій, також включите їх у оцінку. Проведіть аналіз ступеня реалізованості та рентабельності таких проектів, керуючись бізнес-планом і поточними показниками.
7
За результатами комплексної оцінки компанії складіть підсумковий звіт, розбивши його на окремі позиції. Звіт повинен містити всі основні параметри, пов'язані з оцінкою матеріальних і нематеріальних активів компанії. Такий документ дозволить відразу скласти уявлення про реальну вартість підприємства.