Як вирішити систему з трьох рівнянь з трьома невідомими.

Система з трьох рівнянь з трьома невідомими може і не мати рішень, незважаючи на достатню кількість рівнянь. Можна намагатися вирішити її за допомогою методу підстановки або за допомогою методу Крамера. Метод Крамера крім вирішення системи дозволяє оцінити, чи є система вирішуваною, до того, як відшукати значення невідомих.
Інструкція
1
Метод підстановки полягає в послідовному вираженні однієї невідомої через дві інших і підстановці отриманого результату в рівняння системи. Нехай дана система з трьох рівнянь в загальному вигляді: a1x + b1y + c1z = d1a2x + b2y + c2z = d2a3x + b3y + c3z = d3Виразіте з першого рівняння x: x = (d1 - b1y - c1z)/a1 - і підставте під другу і третє рівняння, потім з другого рівняння висловіть y і підставте в третє. Ви отримаєте лінійний вираз для z через коефіцієнти рівнянь системи. Тепер ідіть "назад": підставте z в друге рівняння і знайдіть y, а потім z і y підставте в перше і знайдіть x. Процес у загальному вигляді відображений на малюнку до знаходження z. Далі запис в загальному вигляді буде занадто громіздкою, на практиці, підставивши числа, ви досить легко знайдете все три невідомі.
2
Метод Крамера полягає в складанні матриці системи і обчисленні визначника цієї матриці, а також ще трьох допоміжних матриць. Матриця системи складається з коефіцієнтів при невідомих членах рівнянь. Стовпець, що містить числа, що стоять в правих частинах рівнянь, називається стовпцем правих частин. У матриці системи він не використовується, але використовується при вирішенні системи.
3
Нехай, як і раніше, дана система з трьох рівнянь в загальному вигляді: a1x + b1y + c1z = d1a2x + b2y + c2z = d2a3x + b3y + c3z = d3Тогда матрицею цієї системи рівнянь буде наступна матриця: | a1 b1 c1 || a2 b2 c2 || a3 b3 c3 | Насамперед знайдіть визначник матриці системи. Формула знаходження визначника: | A | = a1b2c3 + a3b1c2 + a2b3c1 - a3b2c1 - a2b1c3 - a1b3с2. Якщо він не дорівнює нулю, то система розв'язана і має єдине рішення. Тепер потрібно знайти визначники ще трьох матриць, які виходять з матриці системи шляхом підставляння стовпця правих частин замість першого стовпчика (цю матрицю позначимо Ax), замість другого (Ay) і третього (Az). Обчисліть їх визначники. Тоді x = | Ax |/| A |, y = | Ay |/| A |, z = | Az |/| A |.