Як розрахувати рентабельність власного капіталу.

Рентабельність власного капіталу - це найважливіший показник ефективності діяльності підприємства. Як і інші показники рентабельності, він є відносною величиною і визначає прибутковість акціонерного капіталу.
Інструкція
1
Показник рентабельності власного капіталу характеризує обсяг прибутку, який отримують власники підприємства на вкладений ними капітал. Він розраховується як відношення прибутку, що залишилася в розпорядженні компанії, помноженої на 100, до обсягу власного капіталу (III розділ балансу). Динаміка даного показника виляє на рівень котирувань акцій компанії і показує якість управління авансованих капіталом.
2
Якщо зіставити рентабельність власного капіталу з рівнем рентабельності активів, то можна визначить ефективність використання підприємством фінансових важелів (кредитів і позик). Віддача власного капіталу зростає, якщо питома вага позикових коштів в обсязі сформованих активів підвищується. Різниця між рентабельністю власного капіталу і рентабельністю сукупного капіталу - ефект фінансового важеля. Іншими словами, це збільшення рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів (кредиту).
3
При аналізі рентабельності власного капітал використовують таке поняття як плече фінансового важеля. Воно являє собою питому вагу залучених джерел фінансування в сумі засобів формування активів підприємства. Співвідношення джерел формування майна буде оптимальним, якщо забезпечується зростання рентабельності власного капіталу поряд з прийнятним розміром фінансового ризику.
4
Тому іноді організації доцільно використовувати позикові кошти (кредити), навіть якщо величина власного капіталу підприємства достатня для формування майна. Це пов'язано з тим, що ефект від використання залучених коштів, що виражається у зростанні рентабельності власного капіталу, може бути вище, ніж процентна ставка за користування цими коштами.