Як порахувати економічний ефект. Розрахувати річний економічний ефект.

Економічним ефектом називають виражену в грошових одиницях різницю між доходом, отриманим від певної діяльності в перебігу певного проміжку часу та витратами на її здійснення за той же період.
Інструкція
1
Припустимо, маленьке сімейне підприємство виробляє стелажі для книг. Сума витрат за січень місяць (рахуючи по балансу) нехай буде 150 тис.руб. Отриманий дохід за той же місяць нехай буде 250 тис.руб. Тоді економічний ефект виробництва меблів в січні буде 250 - 150 = 100 тис.руб.Продукт в вартісному вираженні перевищує витрати - такий економічний ефект називається прибутком.
2
Нехай тепер на маленькому сімейному підприємстві захотіли випускати, крім стелажів, вбудовані шафи. Для цього підприємству необхідно закупити верстати (250 тис.руб), докупити матеріалів (100 тис.) І найняти ще одну людину (30 тис.руб./Міс.) Відповідно сума витрат в перший місяць впровадження (лютий) складе 150 + 250 + 100 + 30 = 530 тис.руб. За підсумками продажів з урахуванням нової продукції сума доходів збільшилася на 70 тис.руб. і склала 250 +70 = 320 тис. руб. Отже, економічний ефект діяльності за лютий місяць склав 320 - 530 = (-) 210 тис. Руб. Витрати перевищили витрати, такий економічний ефект називається збитком.
3
На наступний місяць (березень) витрати на здійснення робіт склали, з урахуванням обслуговування нової техніки (30 тис), додаткових матеріалів (100 тис) і зарплати новому співробітнику (30 тис) 150 + 100 + 30 + 30 = 310 тис. руб.с урахуванням розширення асортименту продажі збільшилися і дохід склав 410 тис. руб. Таким чином, економічна ефективність березня склала 410 - 310 = 100 тис.руб (знову прибуток).
4
Припустимо тепер, що до кінця календарного року ніяких нових впроваджень і розширень виробництва не передбачено. Підрахуємо доходи і витрати підприємства за год.Доходи: 250 (січень) + 320 (лютий) + 410 (березень) + 410 * 9 (з квітня по грудень) = 4,3 млн.руб.Расходи: 150 + 530 + 310 + 310 * 9 = 3780000. руб.
5
Річний економічний ефект розраховується за формулою: ЕГ = Дг - (НКЕ * Рг), гдеЕг - річний економічний еффектДг - доходи за годРг - витрати за годНке - нормативний коефіцієнт ефективності (величина, що дорівнює відношенню прибутку до кап.вложения, встановлюється для конкретної сфери діяльності; зазвичай становить 0.1-0.2, що відповідає термінам окупності кап.вложений 5-10 років) .Для нашого сімейного підприємства НКЕ нехай будуть 0.12, тоді річний економічний ефект складе: 4,3 - (0.12 * 3,78 ) = 3.85 млн. руб, тобто дане підприємство надзвичайно прибуткова.