Як визначити рівень інфляції.

Інфляція в економічних системах проявляється підвищенням загального рівня цін на різну продукцію. Тому, в період інфляції за одні й ті ж грошові кошти після певного часу ви зможете купити менше послуг або товарів, ніж раніше. Таким чином гроші втрачають частину своєї реальної вартості.
Інструкція
1
Для вимірювання інфляції застосовуються спеціальні економіко-статистичні показники - індекси (темпи) зростання і приросту цін. При цьому індекс цін являє собою відносну зміну середнього рівня цін за умовний період. У свою чергу середнім рівнем цін називається середньозважене значення всіх цін на продукцію в певній сукупності, яка визначається споживчим кошиком.
2
Рівень інфляції є показником середнього рівня зміни цін продукції щодо базисного періоду і використовується як величини інфляції , а виражається у відсотковому значенні за рік. Як правило, при обчисленні індексу цін цін за базовий період використовується наступна формула: ІП = ЦТП/ЦБГ х 100%, гдеІП - показник індексу цін поточного періоду, ЦТП - значення ціни поточного періоду, ЦБГ - вираз ціни базового року.
3
Вимірювання рівня інфляції за допомогою темпів приросту цін можна визначити за формулою: ТЦП = (ЦТП-ЦПП)/ЦПП х 100%, де ТЦП - показник темпів приросту цін за поточний період, ЦТП - величина ціни поточного періоду, ЦПП - значення ціни за минулий період.
4
Існують різні види індексів цін. Ланцюгові індекси визначають співвідношення цін кожного наступного періоду з попереднім. Базисні, або довгострокові індекси визначають розмір співвідношення цін якогось періоду з певного, динамічного ряду з базовим періодом. При цьому можна отримати значення базового індексу через перемножування значень ланцюгових індексів.
5
Досить важливе місце серед індексів цін займають дефлятори ВВП або ВНП (валовий внутрішній продукт або валовий національний продукт) - індекс цін, в який споживчий кошик включає абсолютно всі кінцеві товари або послуги. Даний індекс дозволяє порівняти зростання загального рівня ціни на підставі кошика національного продукту. Він ісчіслется за такою формулою: ДВВП = СТП/СБП х 100%, де ДВВП - величина дефлятора ВВП поточного періоду, СТП - показник вартості кошика ВВП в цінах за поточний період, СБП - значення вартості кошика ВВП в цінах за базисний рік.
Інфляція - знецінення грошей і подорожчання життя, коли за одну і ту ж суму грошей ви, через деякий час, зможете придбати меншу кількість товарів і послуг. Це статистична величина, тому її можна розрахувати і знайти її числове значення. Для її визначення використовуються індекси, виражені у відсотках.
Інструкція
1
Для розрахунку інфляції користуються, так званої, «споживчим кошиком». Це фіксований перелік основних товарів і послуг, необхідних для життєзабезпечення людини. Склад споживчого кошика визначається законодавчим чином. Щорічно його затверджує Росгосстат. Залежно від того, в якому стані перебуває економіка, в споживчий кошик можуть додаватися або вилучатися з неї предмети споживання - харчові продукти, одяг, взуття та послуги.
2
Відомості про інфляції публікуються в змі. Але, по-перше, вони публікуються з деяким запізненням, а, по-друге, не завжди вони викликають довіру. Ви й самі можете дізнатися рівень інфляції , якщо у вас будуть відомості про вартість споживчого кошика на початок і кінець того періоду, який вас цікавить. Так, є сенс дізнатися реальне значення річної інфляції і порівняти його з тими показниками, які будуть опубліковані в офіційних джерелах інформації.
3
Визначте вартість споживчого кошика на початок року. Ви можете взяти середнє значення ціни того чи іншого продовольчого товару в різних магазинах або використовувати тільки товар одного найменування і марки у певного виробника. Визначте загальну суму товарів і послуг у споживчому кошику на даний календарний рік. Виміряйте вартість цих же товарів в кінці року, знайдіть вартість всієї споживчого кошика.
4
Визначте індекс інфляції за рік (І). Для цього вартість споживчого кошика на кінець року (Ст12) розділіть на її вартість на початку року (Ст0), відніміть одиницю і помножте на 100%, згідно з формулою: І = ((Ст12 - Ст0) - 1) * 100%.
5
Згідно з прийнятою у статистиці термінології, рівень інфляції визначається залежно від її індексу. Якщо він знаходиться в межах 10%, то інфляцію називають помірною. У тому випадку, якщо індекс знаходиться в межах від 10 до 100%, інфляцію називають галопуючої. Коли індекс перевищує 100% - в державі гіперінфляція, яка здатна зруйнувати економіку країни, її промисловість та банківську систему.