Як знайти довжину ребра піраміди. довжина ребра в координатах точок.

Піраміда - це фігура, у якої є підстава у вигляді багатокутника і бічні грані зі сходяться вгорі вершинами. Межі бічних граней називаються ребрами . А як же знайти довжину ребра піраміди ?
Інструкція
1
Знайдіть граничні точки ребра, довжину якого шукаєте. Нехай це будуть точки А і В.
2
Задайте координати точок А і В. Їх потрібно задавати тривимірними, тому піраміда - об'ємна фігура. Отримайте А (х1, у1, z1) і B (x2, y2, z2).
3
Обчисліть потрібну довжину, використовуючи загальну формулу: довжина ребра піраміди дорівнює кореню суми квадратів різниць відповідних координат граничних точок. Підставте цифри ваших координат у формулу і знайдіть довжину ребра піраміди . Таким же чином знайдіть довжину ребер не тільки правильної піраміди , але і прямокутної, і усіченої, і довільною.
4
Знайдіть довжину ребра піраміди , у якої все ребра рівні, задані сторони підстави фігури і відома висота. Визначте місце розташування підстави висоти, тобто нижній її точки. Так як ребра рівні, значить можна провести коло, центром якої буде точка перетину діагоналей підстави.
5
Проведіть прямі лінії, що з'єднують протилежні кути підстави піраміди . Відзначте точку, де вони перетинаються. Ця ж точка і буде нижньою межею висоти піраміди .
6
Знайдіть довжину діагоналі прямокутника за допомогою теореми Піфагора, де сума квадратів катетів прямокутного трикутника дорівнює квадрату гіпотенузи. Отримайте а2 + b2 = c2, де а і b - катети, а с - гіпотенуза. Гіпотенуза тоді буде дорівнює кореню з суми квадратів катетів.
7
Знайдіть довжину ребра піраміди . Спочатку поділіть довжину діагоналі навпіл. Всі отримані дані підставте значення в формулу Піфагора, описану вище. Аналогічно попередньому прикладу знайдіть корінь з суми квадратів висоти піраміди і половини діагоналі.