Як знайти постійні витрати.

В умовах економічного ринку аналіз фінансового стану підприємства набуває особливого значення. Пов'язано це з тим, що управлінські рішення визначають його результати. При цьому одним з найбільш простих методів фінансового аналізу оперативного або стратегічного планування є операційний аналіз, який простежує залежність фінансових результатів фірми від витрат, а також обсягів виробництва. Для виконання даного аналізу потрібно поділити все витрати на змінні і постійні.
Інструкція
1
Постійні витрати є витрати, які не змінюються при зміні обсягу виробництва. Вони залежать від часу. Змінні і постійні витрати в сумі визначають загальні витрати .
2
Постійні витрати включають в себе орендну плату, податки на власність, зарплати управлінського персоналу, охорони. При цьому постійні витрати є постійними лише для цілей короткострокового аналізу, тому як в довгостроковій перспективі вони міняються у зв'язку, наприклад, із змінами розміру компанії, фінансових домовленостей, страхових та орендних відрахувань.
3
Так як постійні витрати від об'єму не залежать, частка постійних витрат у вартості кожної одиниці виробу (товару) буде спадати при збільшенні обсягу і рости при зменшенні об'єму. У свою чергу, це призводить до зменшення або зростання вартості. При деякому обсязі, який називається точкою беззбитковості, вартість одиниці випущеної продукції може стати такою, що виручка зможе тільки покривати витрати .
4
При використанні лінійного способу або способу зменшуваного залишку можна зробити розрахунок постійних витрат наступним чином: списання вартості по сумі кількості років терміну корисного використання. Тобто норма постійних витрат в такому випадку дорівнює сумі всіх амортизаційних відрахувань, здійснених за основними засобами.
5
В витратах виробництва постійні витрати поділяються на дві групи: постійні витрати , які визначаються потужністю, і витрати управління. У свою чергу, постійні витрати першої групи визначаються постійними витратами всіх проведених витрат по переділу, а витрати управління визначаються загальногосподарськими витратами підприємства.
6
Також можна знайти постійні витрати , якщо вивести даний показник з формули, де виручка = постійні витрати мінус змінні (загальні) витрати . У результаті виходить, що постійні витрати = виручка плюс змінні (загальні витрати ).