Як порахувати витрати.

Витрати - це витрати, пов'язані із зверненням готової продукції та її виробництвом. У бухгалтерській і статистичній звітності витрати прийнято відображати як собівартість. Вони включають в себе: витрати з оплати праці, матеріальні витрати, відсотки за кредити, витрати, які пов'язані з продажем товару на ринку і його просуванням.
Інструкція
1
Витрати підрозділяються на загальні, змінні і постійні. Постійні витрати - це ті витрати, які не залежать у короткостроковому періоді від того, скільки підприємство виробить продукції. Це витрати постійних факторів виробництва компанії. Загальні витрати - це всі кошти, які в цілях виробництва затрачає організація-виробник. До змінних витрат відносяться витрати, які завжди залежать від кількості випущеної продукції компанії. Це витрати змінних факторів у виробництві.
2
В постійні витрати включається альтернативна вартість частини фінансового капіталу, вкладена в устаткування організації. Величина цієї вартості дорівнює сумі, за яку власники підприємства змогли б продати дане устаткування, і отримані кошти вкласти в найбільш привабливий інвестиційний проект (наприклад, в фондову біржу або на рахунок заощаджень). До них відносяться всі витрати на енергію, паливо, транспортні послуги, сировина і т.д. Найбільшою частиною змінних витрат, як правило, є витрати на матеріали і праця. Так як, у міру зростання випуску продукції, підвищуються витрати змінних факторів, то і змінні витрати з ростом випущених товарів, відповідно, зростають.
3
Середні витрати підрозділяють на середні постійні, середні змінні і середні загальні. Для знаходження середніх постійних витрат необхідно постійні витрати поділити на кількість випускається. Відповідно, для розрахунку середніх змінних витрат необхідно змінні витрати розділити на обсяг випущеної продукції. Щоб визначити середні загальні витрати необхідно загальні витрати (які знаходяться як сума постійних і змінних витрат) поділити на обсяг випущеної продукції.
4
Середні витрати використовуються для вирішення питання про те, чи необхідно виробляти даний товар взагалі. Якщо вартість, яка розраховується як середній дохід від одиниці виробленої продукції, нижче, ніж середні змінні витрати, то підприємство зменшить свої втрати, якщо призупинить свою діяльність у короткостроковому періоді. Якщо ж вартість нижче середніх загальних витрат, компанія отримає економічну негативний прибуток і їй потрібно розглянути можливість остаточної ліквідації. При цьому якщо середні витрати менше ринкової ціни, тоді фірма може працювати рентабельно в межах виконуваного обсягу виробництва.