Як оформити дипломний проект.

Дипломний проект є одним з видів випускної кваліфікаційної роботи. Його оформлення має строго відповідати вимогам навчального закладу та державного стандарту.
Вам знадобиться
  • - текст роботи;
  • - вимоги до оформлення;
  • - персональний комп'ютер з встановленим текстовим редактором;
  • - принтер;
  • - папка.
Інструкція
1
Візьміть на кафедрі методичні рекомендації з оформлення дипломної роботи. Якщо таких немає, то знайдіть відповідний ГОСТ.
2
Відформатуйте текст роботи. Він має бути написаний шрифтом Times New Roman розміру 12 або 14 з полуторним інтервалом і вирівнюємо по ширині сторінки. Кожен абзац повинен починатися з нового рядка. Заголовки виділяються жирним шрифтом і розташовуються по центру. Підзаголовки вирівнюються по ширині аркуша без червоного рядка.
3
Цитати оформляються посиланнями в квадратних виносках із зазначенням номера джерела в списку літератури або виносками внизу сторінки, в яких повинні міститися повні бібліографічні відомості з вихідними даними видання та номером сторінки. Якщо йде дослівне цитування, то текст поміщається в лапки.
4
Цифрові дані оформите у вигляді таблиці. Шрифт надрукуйте розміром 10. Стовпці повинні мати назви, які виділяються жирним шрифтом і розташовуються посередині. Решта тексту вирівнюється по лівій стороні з одинарним інтервалом між рядками. Цифри вирівнюють по правій частині аркуша, щоб однакові розряди розташовувалися один під одним. Кожна таблиця повинна мати номер і назву, які розташовується зверху в центрі.
5
Як і таблиці, рисунки, діаграми і графіки нумеруються. Підпис зробіть під картинкою, помістивши її по центру.
6
Якщо таблиці та рисунки дуже великі, краще винесіть їх у додатки. Вони повинні мати номери і назви, в тексті повинні бути відповідні посилання.
7
Літературні джерела в бібліографії повинні нумеруються і розташовуються в алфавітному порядку.
8
Коли роботу з текстом ви закінчите, необхідно перейти до титульного аркушу. Вкажіть в ньому назву навчального закладу, кафедру, вид роботи, її тему, ваші дані та інформацію про викладача, рік і місце здачі.
9
Пронумеруйте листи роботи. Номери на титульному аркуші і в додатках не проставляється.
10
Роздрукуйте дипломний проект на стандартних білих аркушах формату А4, зшийте всі аркуші в папку. Також до роботи, як правило, прикріплюють відгуки наукового керівника і рецензента.
Дипломна робота - це підсумок діяльності студента за весь період навчання. У ній в повній мірі повинні відображатися всі придбані ним знання та навички і, відповідно, його право на отримання кваліфікації фахівця. Тому підготовка та оформлення дипломного проекту вимагає особливої уваги. В першу чергу це стосується першого титульного аркуша, оскільки саме він є «обличчям» всієї роботи.
Інструкція
1
Перш за все, візьміть до уваги, що будь-яка дипломна робота оформляється відповідно до встановлених вимог державного стандарту (ГОСТ). Це значить, що оформлення не тільки повинно включати всі необхідні відомості у відповідній формі, але і не містити нічого зайвого. Тому не використовуйте при роздруківці титульного аркуша ніяких додаткових рамочек, підкреслень, віньєток, навіть якщо вам здається, що вони значно прикрасять вашу роботу.
2
Титульний аркуш дипломної роботи повинен бути набраний у форматі Word шрифтом TimeNewRoman 14 кеглем з міжрядковим інтервалом 1,5. Хоча нумерація сторінок в дипломній роботі починається з першого титульного аркуша, номер сторінки на ньому не ставиться.
3
Для друку титульного аркуша роботи створіть окремий файл у форматі Word. Встановіть курсор на самій першому рядку вгорі аркуша і наберіть повна офіційна назва того відомства чи міністерства, до якого відноситься ваш вуз. Якщо ви не впевнені в правильності формулювання, уточніть її в деканаті факультету або на своїй кафедрі. Вирівняйте назва відомства по центру сторінки.
4
Відступите на кілька порожніх рядків вниз і так само по центру напишіть повну назву вашого факультету і, рядком нижче, назва кафедри. Відбийте ще кілька порожніх рядків і по центру сторінки без лапок наберіть фразу «Дипломна робота». Двома рядками нижче напишіть назву роботи. Зверніть увагу, що назва дипломного проекту пишеться без лапок і без слова «тема». Майте на увазі, що на титульному аркуші не допускаються переноси і скорочення в словах. Тому, якщо назва роботи досить довге, подбайте про його красивому розташуванні в центрі сторінки.
5
Відступите на кілька рядків вниз і з правого боку аркуша (вирівнювання по правому краю) напишіть відомості про себе, як виконавця, і про своє наукового керівника. Інформація про виконавця включає повне ПІБ, назва спеціальності, код групи. Відомості про наукового керівника включають його ПІБ, вчений ступінь в скороченому вигляді і наукове звання. Приміром, П.П. Іванов, д.ф.-м.н., професор (П.П. Іванов, доктор фізико-математичних наук, професор).
6
У самому низу аркуша по центру напишіть назву міста, в якому знаходиться вуз, і рядком нижче рік захисту дипломної роботи. Місто і рік вказуються без букви «Г». Наприклад, «Москва, 2012».
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=KZZUEJ3meTU
Корисна порада
При оформленні роботи не забувайте, що всі дипломні проекти здаються в переплетеному друкарським способом вигляді, тому внести перед самою захистом будь-які зміни ви вже не зможете. Подбайте перед здачею в друкарню, щоб оформлення роботи і особливо титульного аркуша було абсолютно правильним. Перевірте зайвий раз все дрібниці.