Як писати курсову роботу по праву.

Вивчення деяких предметів у вищих навчальних закладах закінчується написанням підсумкової курсової роботи. Написати курсовий проект по праву зовсім нескладно, якщо притримувати конкретних рекомендацій.
Вам знадобиться
  • - Перелік примірних тем;
  • - література та нормативні акти з теми роботи;
  • - персональний комп'ютер з встановленим текстовим редактором.
Інструкція
1
Візьміть на кафедрі в університеті перелік примірних тем курсових робіт. Вибираючи тематику, Орієнтуйтеся на те, наскільки вона вам цікава і знайома. Обов'язково затвердите тему у наукового викладача і на кафедрі.
2
Підберіть літературу по темі дослідження. Вам знадобляться різні міжнародні правові акти, Конституція РФ, різні кодекси, федеральні закони та інші підзаконні акти, коментарі до них, навчальна та наукова література, статті в періодичних виданнях. Виділіть у знайдених джерелах статті в нормативних актах і різні думки про предмет дослідження.
3
Складіть план курсової роботи. Вона повинна включати в себе вступ, основну частину, розділену на глави і підзаголовки, висновок, бібліографічний список і додатки. Для роботи на курсовій ви можете використовувати паперові чернетки, але найкраще буде відразу набирати її у текстовому редакторі.
4
Визначте предмет, об'єкт і актуальність даної теми, сформулюйте мету і завдання, коротко опишіть проблему і різні погляди на неї вчених. Вся ця інформація повинна включатися у запровадження роботи.
5
У першому розділі розкрийте сутність і ознаки явища, розгляньте різні класифікації та історію розвитку правових норм, що регулюють дану область.
6
Для написання другого розділу зробіть аналіз законодавства, виявите в ньому прогалини і запропонуйте шляхи вирішення проблем.
7
У висновку перерахуйте основні висновки теоретичної та практичної частин курсової роботи, напишіть про те, як можна застосувати ваші напрацювання в подальшому вивченні теми.
8
По ходу роботи не забувайте робити виноски на джерела інформації. Вони робляться не тільки при цитуванні будь-якого учасника або статті закону, а й при викладі своїми словами. Всі використані в курсовому проекті матеріали занесіть в список літератури.
9
Якщо в роботі для наочності застосовуються табличні та графічні дані, то помістіть їх в додатки, оформивши на них у тексті відповідні посилання.
Зверніть увагу
У більшості вузів роботи перевіряються на плагіат, тому не забудьте скористатися спеціалізованими сервісами для аналізу наявності запозичень у вашій роботі.
Корисна порада
Не забудьте перевіряти актуальність тих чи інших правових норм, що описуються в роботі, так як вони дуже швидко змінюються.