Як навчитися вирішувати хімічні рівняння.

Хімічні рівняння - це реакції, які відбуваються при взаємодії речовин, виражені за допомогою спеціальних формул. Саме хімічні рівняння показують експериментаторам, які речовини вступають у взаємодію (реакцію) і які виходять в результаті такої хімічної реакції.
Інструкція
1
Насамперед, хотілося б сказати - для того щоб вирішити будь хімічне рівняння, важливо знати певні методи, способи і підходи до даного процесу, про що і піде мова нижче.
2
Для початку важливо знати, що в основі складання абсолютно будь-якого хімічного рівняння лежить закон збереження маси. А також будь хімічне рівняння показує співвідношення кількості речовин, які беруть участь у реакції. Знаючи це, можна приступати до наступних дій.
3
Вивчіть уважно умова свого завдання. Запишіть коротко умова на аркуш паперу або в зошит. Складіть рівняння хімічної реакції. Запишіть над складеним рівнянням всі відомі і невідомі величини. Виробляючи такі дії, важливо не просто вказати цифри, але також поставити відповідні одиниці вимірювання для чистих речовин без домішок.
4
Визначте спочатку вміст чистого речовини при вступі в реакцію речовин, що містять прімесі.Запішіте відповідні значення величин, знайдених за рівнянням хімічної реакції, під формулами речовин з відомими і невідомими. Складіть пропорцію і вирішите її. Запишіть відповідь.
5
Проробіть подібні дії, взявши інші речовини. Пам'ятайте, що чим більше часу ви будете приділяти на рішення хімічних рівнянь, тим легше буде для вас цей процес.
6
При вивченні та вирішенні хімічних рівнянь слід знати і пам'ятати те, що дані рівняння відмінні від інших (математичних). У хімічному рівнянні ні в якому разі не можна міняти місцями праву і ліву частини, так як речовини правій частині - це продукти реакції, а речовини лівій частині - назви реагентів. У разі якщо вами буде проведена перестановка зазначених двох частин, у результаті вийде хімічне рівняння абсолютно іншої реакції.