Як визначити термін окупності проекту.

При покупці готового бізнесу або підготовці інвестиційного проекту доводиться розглядати ряд показників, що відображають економічну ефективність вкладень. Одним з принципово важливих параметрів проекту є термін його окупності , тобто очікувана кількість років, яке потрібно для повного відшкодування інвестиційних витрат.
Інструкція
1
Ознайомтеся з формулою розрахунку термін а окупності проекту : Т (ок) = Т1 + С/Н; де: Т (ок) - термін окупності ; Т1 - число років, що передують року окупності ; С - невідшкодована вартість (на початок року окупності проекту ); Н - приплив готівки за рік окупності .
2
Для кращого розуміння вивчіть методику розрахунку термін а окупності на прикладі. Припустимо, що інвестиційний проект «Альфа» вимагає інвестицій у розмірі 1000 умовних одиниць. Прогноз потоку доходів наступний: 1 рік - 200 у.о., 2 рік - 500 у.о., 3 рік - 600 у.о., 4 рік - 800 у.о., 5 рік - 900 у.о. Ставка дисконту становить 15%.
3
Використовуйте методику розрахунку, засновану на тимчасовій оцінці грошового потоку. Справа в тому, що простий статичний підхід вказує на те, що наведений як приклад проект окупиться за 2 роки 6 місяців. Але цей термін не враховує норму доходу для інвестицій в конкретній обраній сфері, а тому не може вірно відобразити тимчасові параметри окупності .
4
Розрахуйте дисконтований грошовий потік доходів за описаним проектом. Виходите при цьому з ставки дисконту і періоду, коли виникають доходи.
5
Розрахуйте накопичений грошовий потік, який становитиме просту суму витрат і потоку доходів по інвестиційному проекту.
6
Накопичений дисконтований грошовий потік розрахуйте до отримання першої величини з позитивним статусом.
7
Визначте термін окупності за наведеною вище формуле.Т (ок) = 3 + 54/458 = 3,1 года.Інимі словами, для реального відшкодування суми інвестиційних витрат з урахуванням фактору часу знадобиться істотно більший термін, ніж ми отримали при розрахунках спрощеним методом.
Зверніть увагу
Період окупності рекомендується розраховувати за проектами, які фінансуються за рахунок довгострокових зобов'язань. Результат розрахунків терміну окупності не повинен бути меншим, ніж становить період користування позиковими коштами, який встановлений кредитним договором.
Інвестиційний проект представляє собою обґрунтовану програму, що дозволяє грамотно реалізувати вкладення наявного капіталу, мінімізувати можливі інвестиційні ризики і отримати при цьому максимальний прибуток.
Інструкція
1
Напишіть завдання, які передбачені проект ом, наприклад: створення харчового виробництва кондитерських виробів, реконструкція виробничого приміщення, закупівля, наладка і монтаж обладнання, запуск виробництва, підготовка персоналу і збут продукції.
2
Занесіть дані про те, як здійснюватиметься фінансування проект а і в якому розмірі.
3
Опишіть тривалість підготовчого етапу, наприклад: 1 місяць. Розгляньте склад необхідних робіт і витрат, здійснюваних на даному етапі. Сюди можуть входити наступні витрати: оренда виробничого приміщення, розробка робочого проект а цеху чи відділу, отримання необхідного дозволу. Потім розрахуйте суму всіх витрат, які будуть здійснені на підготовчому етапі інвестиційного проект а.
4
Розпишіть задачі інвестиційного етапу, вкажіть також їх тривалість. Порахуйте витрати, вироблені на даному етапі.
5
Підготуйте і проведіть освоєння виробництва. Визначте склад витрат, понесених при виконанні цього етапу. Вони можуть складатися з закупівлі додаткового сировини, а також формування оборотних коштів для поточного виробництва. При цьому інвестиції, вкладені в оборотний капітал покриватимуть витрати на покупку і підтримку запасів сировини. Інвестиції, які входять в основний капітал можуть включати в себе: витрати на покупку і монтаж необхідного обладнання, витрати реконструкцію виробничих приміщень.
6
Розрахуйте виробничу програму підприємства. Приміром, дана фірма планує розміщення активної реклами для своєї продукції, керівництво підприємства бажає мати власну торгову марку. Зробіть розрахунки необхідних витрат на рекламу і подальше просування продукції. Може планується проведення дегустації або акції - все це дуже докладно опишіть.
7
Порахуйте плановану виручку від реалізації товару в рамках періоду інвестиційного проект а. Наприклад, якщо ви складаєте проект на 3 роки, то порахуйте плановану прибуток окремо за кожен рік.
8
Розрахуйте суму виробничих витрат, які необхідні для здійснення даного інвестиційного проект а. Виробничі витрати включають в свій склад: оплату праці, витрати на сировину, оплату електроенергії.