Як писати введення.

Введення будь-якої роботи - найважливіша її частина. Саме на введення найбільше уваги звертають викладачі, а найчастіше тільки його й читають. Тому дуже важливо правильно і грамотно написати вступну частину наукової студентської роботи.
Інструкція
1
Перш ніж приступити до написання вступу, необхідно підібрати літературу по темі дослідження. Це можуть бути нормативно-правові акти, навчальні посібники, монографії, статті в періодичних виданнях, інтернет-ресурси, різні документи. Матеріали необхідно детально вивчити, виділивши найбільш цікаві для вашої тематики розділи.
2
Чітко визначте об'єкт і предмет дослідження. Під об'єктом розуміють все те, що підлягає вивченню. Предмет кілька вже, він є оной з граней об'єкта і, як правило, укладений в назві курсової роботи.
3
Розкрийте у введенні актуальність теми дослідження. Вона проявляється в значимості досліджуваної проблематики для держави чи бізнесу, існуванні невідповідності між ідеальним станом і реальністю.
4
Сформулюйте мету дослідження - кінцевий результат, до якого ви повинні прийти в результаті написання роботи.
5
Опишіть завдання, завдяки рішенню яких ви зможете досягти поставленої мети. Вони, як правило, починаються дієсловами типу «сформулювати», «вивчити», «скласти» і т.п.
6
Напишіть, наскільки вивчена тема вашого дослідження, коротко розкажіть, які думки висловлюють різні автори по вашій проблематики.
7
Опишіть, які нові думки ви висловили в своєму дослідженні, як його результати можна застосувати, таким чином ви розкриєте наукову новизну і практичну значимість роботи.
8
Коли всі структурні елементи введення будуть вами написані, перечитайте текст, виправте лексичні, граматичні, синтаксичні, пунктуаційні помилки.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=isxW2awaUSY
Корисна порада
Введення найкраще перевірити ще раз після того, як робота буде написана повністю. Адже в процесі написання основної її частини деякі думки можуть відоізменіться.Разлічние навчальні заклади висувають різні вимоги до змісту вступу, тому уточніть їх у викладача.