Як оформити статтю в списку літератури.

Щоб ваша робота була оформлена правильно, потрібно ретельно підійти до формування списку використовуваної літератури . Що робити з книгами і посібниками, цілком зрозуміло, а от оформлення статті може викликати деякі труднощі.
Вам знадобиться
  • Інформація про статтю, текстовий редактор.
Інструкція
1
Уточніть прізвище та ініціали автора статті. Оформлення статті в списку літератури має починатися саме з прізвища автора. Після неї через пробіл вкажіть ініціали. Наприклад: Іванов І.І. Не забудьте, що після кожного ініціала ставиться крапка. Якщо авторів декілька, вкажіть їх через кому: Іванов І.І., Петров П.П.
2
Напишіть з великої літери назва статті, не використовуючи лапок. Між вже зазначеними ініціалами і назвою статті ніяких знаків пунктуації бути не повинно, крім точки після ініціалів останнього автора. Ви повинні прийти до такого результату: Іванов І.І., Петров П.П. Чому світить сонце?
3
Вкажіть назву журналу чи видання, де була опублікована використовувана вами в роботі стаття. Назва видання пишеться без лапок. Між найменуваннями статті та виданням поставте пробіл, два слеша, нахилених в праву сторону, і знову пробіл. Приклад: Іванов І.І., Петров П.П. Чому світить сонце?//Наука.
4
Напишіть далі рік видання, номер, в якому була опублікована стаття, і сторінки, на яких вона розташовується. Зазначайте через тире. Зверніть увагу на те, що при вказівці сторінок слід використовувати скорочення «с.», А не «стр.». Стаття оформлена правильно, якщо вона має наступний вигляд: Іванов І.І., Петров П.П. Чому світить сонце?//Наука - 2011 - № 6 - с. 14-15.
5
Змініть порядок оформлення статті, якщо вона була взята з електронного джерела. В цьому випадку після року публікації в квадратних дужках вкажіть, що це електронний ресурс. Приклад: Іванов І.І., Петров П.П. Чому світить сонце?//Наука - 2011. [Електронний ресурс].
6
Напишіть адресу, за якою розташовується використана вами стаття. Після URL вкажіть в круглих дужках дату вашого звернення до цього джерела. Кінцевий результат: Іванов І.І., Петров П.П. Чому світить сонце?//Наукова бібліотека - 2011. [Електронний ресурс]. URL: посилання (дата звернення 27.09.2011).
Корисна порада
Справжні правила регламентуються прийняте 1 січня 2008 р ГОСТ Р 7.0.5-2008.