Як створити формулу.

Молекулярна формула речовини відображає його склад. Іноді за назвою можна написати формулу . В іншому випадку формулу обчислюють, виходячи з процентного вмісту атомів в речовині.
Інструкція
1
Розберіться з чого потрібно почати складання формули речовини. Всі атоми мають ступінь окислення. У одних вона має постійне значення, в інших - може змінюватися. Знаючи ступінь окислення, складайте формули. Якщо необхідно визначити молекулярну формулу речовини, до складу якого входить калій і хлор, чиніть так: калій має ступінь окислення +1, а хлор -1, записуйте К (+1) Cl (-1). Хоча хлор і має змінну ступінь окислення, але в хлоридах, а в цьому випадку, очевидно, що це саме він, ступінь окислювання дорівнює -1. Сума всіх ступенів окислення речовини повинна бути дорівнює нулю, отже, в даному прикладі ніяких додаткових індексів ставити не потрібно. Отримане речовина - хлорид калію (KCl).
2
Інший приклад: напишіть формулу сульфату натрію. До його складу входять катіон натрію і сульфат-аніон. Натрій має ступінь окислення +1 (тому є лужним металом, а у них вона постійна), а сульфат-іон - -2. Na (+1) SO4 (-2), вважайте + 1-2 = -1. А має бути нуль. Тому для зрівнювання необхідний ще один катіон натрію. Отже, остаточний вигляд формули такий: Na2SO4.
3
Слід зазначити, що таким способом можна скласти не всі формули, тому в деяких випадках тільки за допомогою формул і обчислюється ступінь окислення.
4
Існують завдання, в умові яких надана процентне співвідношення речовин, що входять до складу формули. Для їх вирішення дотримуйтеся наступного алгоритму. Для розрахунків виберете зразок масою 100г. Потім переведіть відсотки в грами за допомогою формули: m (вещ-ва) = m (заг) * w, де w - масова частка. Далі обчисліть кількості речовин атомів. Складіть співвідношення, тим самим визначте формулу речовини.
5
Приклад: в оксиді сірки масова частка сірки дорівнює 40%, а кисню - 60%. Визначте формулу цього оксіда.Решеніе: Виберіть масу оксиду рівну 100г. Тоді ви отримаєте: m (S) = m (заг) * w = 100г * 0,4 = 40г.m (O) = 100г * 0,6 = 60г. Кількості речовин атомів знайдіть за формулою: n = m/M, де m - маса речовини, M - молярна маса речовини. Молярна маса речовини вказана в таблиці Д. І. Менделєєва під позначенням елемента. n (S) = 40/32 = 1,25 моль. n (O) = 60/16 = 3,75 моль.Составьте співвідношення 1,25: 3,75 = 1: 3.Следовательно, ви отримаєте формулу : SO3.
В текстовому редакторі Microsoft Office Word робота з формулами організована за допомогою спеціальної надбудови з назвою Equation Editor. Починаючи з версії Word 2007, вона повністю інтегрована в редактор, не вимагає додаткової установки і в російськомовній версії називається «Конструктор формул». Сама процедура вставки і редагування формул складності не представляє.
Вам знадобиться
  • текстовий редактор Microsoft Word 2007 або 2003.
Інструкція
1
Встановіть курсор в ту позицію, куди треба вставити нову формулу.
2
При використанні версії Microsoft Word 2007 клацніть вкладку «Вставка» на стрічці Microsoft Word 2007 («стрічкою» виробник назвав меню у верхній частині вікна редактора). У крайній правій групі команд цієї вкладки («Символи») є кнопка «Формула». Ви можете одразу включити «Конструктор формул», якщо клацніть саму кнопку. Якщо ж клікнути мітку, вміщену у її правого краю, то розкриється список з відносно невеликим вибором встановлених формул. Іноді зручніше вибрати одну з формул списку, навіть якщо вона не повністю збігається з тією, яку треба вставити. У цьому випадку «Конструктор формул» теж включиться, але формула вже буде заповнена символами і відформатована певним чином - не треба буде починати все з нуля.
3
Використовуйте шаблони, списки спеціальних символів, зразки форматів в меню Конструктора формул для створення нової формули або редагування обраної в списку.
4
Додайте сконструйовану формулу в колекцію, якщо припускаєте, що в майбутньому вона буде час від часу використовуватися повторно. Для цього виділіть формулу і знову перейдіть на вкладку «Вставка». На кнопці «Формула» розкрийте список, що випадає і виберіть саму нижню рядок - "Зберегти виділений фрагмент в колекцію формул».
5
При використанні версії Microsoft Word 2003 редактор формул (Equation editor) треба встановити, перш ніж починати роботу з формулами - він не інсталюється разом з текстовим редактором. Після установки для зручності використання потрібно створити в меню посилання на нього. Для цього розкрийте в меню розділ «Сервіс» і виберіть рядок «Налаштування». Перейдіть на вкладку «Команди» і клацніть пункт «Вставка» у списку «Категорії». Відкриється додатково віконце, в правій панелі якого треба знайти «Редактор формул» і мишкою перетягнути в меню редактора. Сама процедура використання цього компонента і його функціональні можливості мало відрізняються від Microsoft Word 2007.