Як розрахувати виробничу собівартість. Виробнича собівартість.

Виробнича собівартість продукції підприємства - це сума витрат на випуск продукції, у тому числі вартість напівфабрикатів, покупних виробів і послуг інших організацій, а також витрати на управління та обслуговування виробництва. У виробничу собівартість включаються витрати, пов'язані з виготовленням продукції і доставкою її на склад.
Інструкція
1
При розрахунку виробничої собівартості вдаються до калькулювання. Це система економічних розрахунків собівартості, найважливіший процес управління виробництвом, що є заключним етапом обліку витрат на виробництво і реалізації продукції.
2
Існує кілька методів калькулювання. Простий прямий метод застосовується на підприємствах виробничої та нематеріальної сфери, де випускається продукція одного виду, не виникають у великому обсязі запаси напівфабрикатів, а також запаси готової продукції. Суть даного методу полягає в тому, що об'єкт обліку збігається з об'єктом, за яким розраховується собівартість . Виробнича собівартість в даному випадку визначається таким чином: ПС = ПМЗ + ПТЗ + ОПР, де ПМЗ - прямі матеріальні витрати, ПТЗ - прямі трудові витрати, ОПР - загальновиробничі витрати організаціі.Себестоімость окремої одиниці продукції розраховується як відношення величини виробничої собівартості до обсягу випущеної продукції.
3
Простий двоступеневий метод калькулювання застосовується на підприємствах, де здійснюється облік витрат за місцями їх виникнення. Він дає можливість визначити запаси і готову продукцію з виробничої собівартості і віднести витрати з управління в повному обсязі на кількість випущеної продукції. У цьому випадку собівартість розраховується наступним чином: - визначається виробнича собівартість одиниці продукції, що дорівнює відношенню всіх витрат на кількість випущених виробів; - визначається відношення суми управлінських витрат до обсягу виробленої продукції; - визначається собівартість одиниці продукції як сума двох попередніх стосунків.
4
Позамовний метод визначення собівартості застосовується при виготовленні конкретного замовлення. Собівартість замовлення при цьому методі включає кілька складових (більш простих продуктів). Позамовний метод використовується при будівництві, швейному справі і т.д.
5
При Попередільний методі собівартість розраховується по кожній виробничій ділянці (переділу). При цьому витрати враховуються не за видами продукції, а по стадіях виробництва.