Як створювати в екселя графіки. Як намалювати круглу диограмма а екселя і змінювати її.

Для ілюстрації різноманітних статистичних та наукових даних дуже зручно використовувати діаграми. Табличний редактор Microsoft Excel пропонує велику кількість стандартних діаграм і дозволяє створювати складні комбінації з готових шаблонів.
Інструкція
1
Перед побудовою графіка створіть таблицю, яка містить вихідні дані, і виділяйте в ній будь-яку клітинку. Далі ви можете діяти різними способами: - в меню «Вставка» вибирайте пункт «Діаграма»; - на панелі інструментів натисніть кнопку «Майстер діаграм»; - натисніть клавішу F11. Excel створить діаграму на окремому аркуші, використовуючи установки за замовчуванням. Оскільки за замовчуванням будується діаграма, зайдіть в пункт «Діаграма» головного меню і розкрийте список «Тип діаграми», щоб вибрати графік.
2
Позначте у списку «Тип» пункт «Графік». У вікні Майстра діаграм 2 вкладки: «Стандартні» і «Нестандартні». Серед нестандартних графіків Excel пропонує комбіновані, наприклад, графік з гістораммой або графік з двома осями значень. Натисніть «Далі».
3
У вкладці «Діапазон» вкажіть діапазон значень, за якими буде будуватися графік. За замовчуванням програма враховує всю таблицю. В розділі «Ряди в" відзначте, яке значення буде вказано на осі абсцис: стовпчики чи рядки. Для продовження натисніть «Далі».
4
Задайте параметри графіка: - у вкладці «Заголовки» - назва графіка і заголовки його осей; - «Легенда» - розміщення легенди на аркуші щодо графіку; - «Таблиця даних» - чи потрібно одночасно з графіком показувати таблицю; Для переходу до наступного етапу натисніть «Далі».
5
Вкажіть, де розміщуватиметься графік: на окремому аркуші або на поточному робочому.
6
Якщо ви хочете змінити товщину і колір лінії на графіку, виділяйте потрібний ряд даних і в головному меню відкривайте пункт «Формат». Вибирайте команду «Виділений ряд». У вікні «Формат ряду даних», переходячи у відповідні вкладки, міняйте зовнішній вигляд лінії графіка і маркера. Ви можете вибрати колір і товщину лінії і геометричну форму маркера; додати легенду і підписи даних; побудувати лінії проекції на осі координат і т.д.
Зверніть увагу
В Microsoft Excel 2013 можна швидко відобразити діаграму, подібну наведеної вище, перетворивши свою діаграму в комбіновану. Клацніть діаграму, яку потрібно перетворити в комбіновану, щоб відкрити вкладку Робота з діаграмами. Клацніть Конструктор> Змінити тип діаграми.
Корисна порада
Коли майстер діаграм Microsoft Excel за замовчуванням вибирає тип діаграми «Гістограма». Якщо ви вибрали другий тип на вкладці Стандартні, то, натиснувши кнопку Перегляд результату (і утримуючи її), можна побачити Комбінована діаграма, яка об'єднує гістограму з графіком. Якщо на одній діаграмі вимагається показати різні категорії інформації, використовуйте комбіновану діаграму.