Як знайти підрядок.

Робота із строковими змінними - одна з найпоширеніших задач в прикладному програмуванні. Цим визначається те, що вбудовані функції пошуку заданої підрядка в заданій стрічці є практично в кожній мові програмування, а більшість з них пропонують навіть кілька варіантів реалізації цієї операції. Нижче наведені описи декількох функцій цього роду стосовно до клієнтського мови програмування JavaScript.
Інструкція
1
Використовуйте функцію indexOf для організації пошуку підрядка в строкової змінної при програмуванні сценаріїв мовою JavaScript. Для цієї функції передбачено використання двох параметрів, один з яких представляє собою шукану подстроку і є обов'язковим. Інший параметр може вказувати індекс символу в строкової змінної, з якого варто починати пошук підрядка - цей параметр не обов'язковий і за замовчуванням дорівнює нулю. Згідно з правилами синтаксису цієї мови вихідна строкова змінна повинна бути написана перед функцією і відділена від неї точкою. Наприклад: "Вихідний рядок" .indexOf ("рядок", 2) Функція повертає індекс першого зустрінутого їй входження зазначеної підрядка у вихідну рядок. У наведеному прикладі вона поверне 9. Якщо входжень знайдено не буде, то indexOf поверне -1. Зверніть увагу на те, що ця функція при пошуку враховує регістр букв.
2
Застосовуйте функцію lastIndexOf для пошуку входжень підрядка в зворотному напрямку, тобто, починаючи з останнього символу вихідного строкового значення. Синтаксис lastIndexOf практично не має відмінностей від описаної вище функції - їй теж можна передати два параметра, один з яких (шукана подстрока) обов'язковий. Другий параметр цієї функції може вказувати позицію початку пошуку і відраховуватися повинен в напрямку від останнього символу до першого. Ця функція теж враховує регістр символів при пошуку і повертає -1, якщо входжень не знайдено. Зразок: "Вихідний рядок" .lastIndexOf ("рядок", 2) Ця функція поверне значення -1, так як пошук буде розпочато з другої від кінця позиції вихідного рядка, що виключить знаходження шуканого тексту повністю.
3
Скористайтеся функцією search для пошуку входження підрядка за допомогою регулярного виразу (regexp). Ця функція вимагає тільки одного параметра - регулярного виразу. В іншому синтаксис і повертаються значення збігаються з правилами для попередніх функцій. Зразок: "Вихідний рядок" .search (/рядок/i) Цей приклад теж поверне значення 9. Зрозуміло, використання регулярного виразу надає можливість набагато більш тонкої настройки пошуку, але і вимагає використання значно більших ресурсів системи, про що не варто забувати при програмуванні досить ресурсномістких скриптів.