Як порахувати вироблення. якщо не виробила годинник.

Показники продуктивності праці визначають ефективність використання кадрового складу на підприємстві. Продуктивність праці, в свою чергу, визначається на підставі результатів вироблення і трудомісткості. Порахувати вироблення можна з економічних формулами.
Вам знадобиться
  • - статистичні дані
  • - нормо-години
  • - табелі обліку робочого часу
  • - фактичний обсяг робіт
  • - програмне забезпечення
  • - комп'ютер
Інструкція
1
Визначте період, для якого будуть проводитися розрахунки виробітку. Вона може бути середньогодинної, середньоденний та середньомісячної. Середня годинна вироблення - це співвідношення загального обсягу випущеної продукції чи наданих послуг і сумарною кількістю відпрацьованих людино-годин за той же період часу. Порахуйте среднечасовую вироблення за формулою: Годинна вироблення = Обсяг продукції/суму людино-часов.Колічество людино-годин можна визначити за табелями обліку робочого часу, вивівши усереднене значення.
2
Порахуйте середню денну вироблення . Вона визначає щоденний обсяг продукції, виробленої підприємством за певний період часу. Середня денна вироблення визначається за формулою: Денна вироблення = обсяг продукції/кількість людино-днів, які відпрацювали всі працівники
3
Порахуйте показник середньомісячної виробітку. Цей показник виводиться, виходячи з обсягу випущеної продукції та штатної чисельності персоналу. Місячне вироблення = загальний обсяг продукції/середньооблікова кількість всіх робітників і службовців.
4
При розрахунках продуктивності праці необхідно враховувати, що вона може змінюватися під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. До внутрішніх факторів впливу відносяться корективи в обсязі і структурі виробництва, вдосконалення механізмів управління та стимулювання робочого процесу, організації виробництва, впровадження інноваційних технологій.
Корисна порада
За аналогією можна розраховувати показники середньої квартальної, піврічної чи річної виробітку. Якщо показник виробітку не пропорційний трудозатратам, то продуктивність праці низька.