Як знаходити фондомісткість.

Фондоемкость - це показник, зворотний фондовіддачі, який показує величину вартості основних фондів, що припадає на одиницю продукції, випущену підприємством. Даний показник служить для визначення ефективності використання основних фондів організації.
Інструкція
1
Фондоемкость розраховується як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до обсягу випущеної продукції. Отримана величина показує, скільки коштів необхідно вкласти в виробничі фонди, щоб отримати необхідний обсяг випуску продукції. При підвищенні ефективності використання основних фондів фондомісткість зменшується, а фондовіддача збільшується.
2
Слід звернути увагу, що при розрахунку даного показника береться до уваги тільки вартість основних виробничих фондів, а не основних фондів взагалі. Причому амортизація не віднімається з первісної їх вартості. Це найбільш істотний недолік показника фондомісткості, оскільки процес його порівняння для організацій, що мають різний вік, основних фондів досить скрутний.
3
Для більш адекватного зіставлення показник фондомісткості розраховується як відношення середньорічної вартості основних фондів до обсягу випущеної, а не проданої за даний період продукції. Адже при визначенні фондомісткості важливо з'ясувати ефективність використання фондів, а значить інформацію про кількість проданої продукції можна не брати до уваги.
4
Показник фондомісткості застосовується в практиці планових розрахунків, при проектуванні будівництва, визначенні обсягу капітальних витрат і т.д. Крім того, необхідно пам'ятати, що значною мірою на величину даного показника надає прямий вплив ефективності виробництва в організації. Наприклад, при переході на роботу від односменного режиму на двозмінних або тризмінний ефективність використання наявних основних фондів зростає, а значить показник фондомісткості знижується. Така оптимізація виробництва може дати величезний економічний ефект по підприємству в цілому.