Як порахувати трудомісткість. Як розрахувати технологічну трудомісткість.

Трудомісткість - це такий економічний показник, який показує, скільки витрачено часу для виготовлення однієї одиниці продукції. Ця величина обернено пропорційна продуктивності праці, яка показує, скільки одиниць продукції виготовлено працівником за певний час. Розрізняють технологічну, повну і виробничу трудомісткість.
Інструкція
1
Технологічна трудомісткість показує витрати робочої сили, які здійснюють вплив на засіб роботи праці. Щоб її обчислити, підсумуйте всі витрати на відрядників і погодинників. Після цього розрахуйте кількість виробленої ними продукції. А потім перший показник розділіть на другий - отримане число і буде показником технологічної трудомісткості.
2
Існує і трудомісткість обслуговування виробництва - вона включає в себе витрати на робочу силу, пов'язану з обслуговуванням. Для цього також підсумуйте всі витрати і поділіть на одиницю виробленої продукції.
3
Виробнича трудомісткість включає витрати робочої сили основного складу і залучення допоміжної робочої сили на одиницю випущеного вироби. Для того щоб її обчислити, складіть показник технологічної трудомісткості і показник обслуговування виробництва.
4
Трудомісткість управління виробництвом розраховуйте шляхом додавання всіх витрат на керівників, службовців, фахівців та охорону. Після цього отриману величину також розділіть на кількість виробленої продукції.
5
Для того щоб розрахувати повну трудомісткість, підсумуйте всі витрати на робочу силу, тобто витрати на бригадирів, будівельників, столярів, керівників, фахівців та інших працівників і розділіть на число випущених виробів.
6
Також розрізняють трудомісткість по характеру витрат праці. Існують три види: планова, нормативна та фактична трудомісткість. Нормативна показує величину витрат праці в межах норми. Розрахуйте її за допомогою твори норми часу в хвилинах на число виготовляються одиниць продукції.
7
Планова трудомісткість показує суму витрат праці на одиницю випущеної продукції з урахуванням переробки або недоробки зазначених норм. Щоб її обчислити, помножте нормативну трудомісткість на кількість випущеної продукції.
8
Фактична трудомісткість показує, скільки витрачено коштів праці, в тому числі враховуються і втрати в часі роботи на одиницю продукції.
Корисна порада
Трудомісткість можна вимірювати, використовуючи три методи: трудовий (чол-годину, чол-зміна і т.д.), вартісної (тисяч рублів) і натуральний (деталі, одиниці продукції).