Як знайти постійні витрати.

Аналіз фінансового стану компанії в умовах ринкових відносин знаходить особливе значення. Це пов'язано з тим, що тільки управлінські рішення визначають її результати. І одним з найбільш легких методів фінансового аналізу стратегічного планування є саме операційний аналіз, який стежить за залежністю фінансових результатів підприємства від витрат. Для виконання цього аналізу потрібно ділити всі витрати на 2 групи: змінні і постійні .
Інструкція
1
Постійні витрати являють собою певні витрати, які анітрохи не залежать від зміни обсягу виробництва. Вони можуть залежати тільки від часу. При цьому змінні і постійні витрати в сумі визначають розмір загальних витрат.
2
В постійні витрати входять наступні витрати компанії: орендна плата, податки на власність, заробітні плати управлінського персоналу, охорони. Все постійні витрати є незмінними тільки для цілей короткострокового аналізу, адже в довгостроковій перспективі вони можуть змінитися у зв'язку, наприклад, із змінами розміру організації, фінансових домовленостей, а також страхових відрахувань.
3
Тому як постійні витрати аніскільки не залежать від обсягу виробленої продукції, певна частина постійних витрат у вартості окремих одиниць виробу (товару) буде знижуватися при збільшенні обсягу, а також навпаки рости при зниженні обсягу. В свою чергу, саме це призводить до зростання або зменшення вартості. А при деякому обсязі, який визначається точкою беззбитковості, вартість одного виробу, що випускається може стати такою, що в такому випадку виручка зможе лише покривати витрати.
4
Можна розрахувати постійні витрати за допомогою використання лінійного способу або методу зменшуваного залишку наступним чином: списання вартості витрат по сумі кількості років, рівному терміну корисного використання продукції. Таким чином, норма постійних витрат є рівний сумі всіх амортизаційних відрахувань, які були скоєні за основними засобами.
5
В свою чергу, постійні витрати поділяються в витратах виробництва на два види: постійні витрати, зумовлені потужністю, а також витрати управління. Перша група постійних витрат визначається постійними витратами всіх понесених зроблених витрат підприємством по переділу. А от витрати управління визначаються тільки загальногосподарськими витратами підприємства.
6
Також можна знайти величину постійних витрат, якщо вивести цей показник з формули, яка визначає виручку: Виручка = Постійні витрати - Змінні (загальні) витрати. Тобто, виходячи з цієї формули, одержимо: Постійні витрати = Виручка + Змінні (загальні) витрати.
В умовах економічного ринку аналіз фінансового стану підприємства набуває особливого значення. Пов'язано це з тим, що управлінські рішення визначають його результати. При цьому одним з найбільш простих методів фінансового аналізу оперативного або стратегічного планування є операційний аналіз, який простежує залежність фінансових результатів фірми від витрат, а також обсягів виробництва. Для виконання даного аналізу потрібно поділити все витрати на змінні і постійні.
Інструкція
1
Постійні витрати є витрати, які не змінюються при зміні обсягу виробництва. Вони залежать від часу. Змінні і постійні витрати в сумі визначають загальні витрати .
2
Постійні витрати включають в себе орендну плату, податки на власність, зарплати управлінського персоналу, охорони. При цьому постійні витрати є постійними лише для цілей короткострокового аналізу, тому як в довгостроковій перспективі вони міняються у зв'язку, наприклад, із змінами розміру компанії, фінансових домовленостей, страхових та орендних відрахувань.
3
Так як постійні витрати від об'єму не залежать, частка постійних витрат у вартості кожної одиниці виробу (товару) буде спадати при збільшенні обсягу і рости при зменшенні обсягу. В свою чергу, це призводить до зменшення або зростання вартості. При деякому обсязі, який називається точкою беззбитковості, вартість одиниці випущеної продукції може стати такою, що виручка зможе тільки покривати витрати .
4
При використанні лінійного способу чи способу зменшуваного залишку можна провести розрахунок постійних витрат наступним чином: списання вартості по сумі кількості років терміну корисного використання. Тобто норма постійних витрат в такому випадку дорівнює сумі всіх амортизаційних відрахувань, скоєних за основними засобами.
5
В витратах виробництва постійні витрати підрозділяються на дві групи: постійні витрати , які визначаються потужністю, і витрати управління. В свою чергу, постійні витрати першої групи визначаються постійними витратами всіх проведених витрат по переділу, а витрати управління визначаються загальногосподарськими витратами підприємства.
6
Також можна знайти постійні витрати , якщо вивести даний показник з формули, де виручка = постійні витрати мінус змінні (загальні) витрати . У результаті виходить, що постійні витрати = виручка плюс змінні (загальні витрати ).