Як задати розмір сторінки.

Звичайний машинописний аркуш паперу має розміри 210х297 мм. Він відомий як стандарт А4. При роботі в текстовому редакторі Word при необхідності можна змінити розмір сторінки на той, який необхідний в даний момент. Дана операція у всіх версіях текстового редактора робиться приблизно однаково.
Вам знадобиться
  • Персональний комп'ютер з операційною системою Windows і одна з версій текстового редактора Word
Інструкція
1
Увійдіть в пункт меню «Файл» і знайдіть в ньому рядок «Параметри сторінки». Відкриється діалогове вікно редактора. В Word 2003 виберете в цьому вікні вкладку «Розмір паперу». Деякі інші версії цього редактора одразу надають можливість встановити розмір паперу. У ньому знайдіть список найбільш популярними розмірами паперу. Виберіть той розмір, який підходить для даного конкретного випадку. Якщо ж потрібен особливий розмір паперу, виставте його на покажчиках у відкритому вікні «Розмір паперу», в полях «Ширина і« Висота ». Залежно від налаштувань, ці параметри встановлюються в сантиметрах або міліметрах.
2
Якщо документ був уже попередньо набраний, і відбувається його редагування, у списку «Застосувати» виберіть рядка «Ко всему документу» або «До кінця документа». У першому випадку встановлений розмір паперу буде застосований до всіх листам документа, а в другому випадку, від поточної сторінки (на якій в даний момент стоїть курсор) і до кінця документа. У тому випадку, якщо в документ розбитий на розділи, можна вибрати розмір паперу для поточного розділу. Таким же чином зміните розташування сторінки з книжкової на альбомну або навпаки.
3
При друку на нестандартної папері саме цей її розмір потрібно завантажувати в принтер. Сучасні принтери навіть можуть підказати, якщо в них завантажений не той розмір аркушів, який вказується в текстовому редакторі, це допоможе уникнути перевитрати паперу. При виборі переглядайте зразок сторінки в діалоговому вікні. На ньому буде відображений її макет, де відображені всі основні параметри майбутньої сторінки. Для друку конвертів нічого не змінюйте в настройках розмірів паперу. Для цього в редакторі Word 2003 є окрема функція. В інших версіях Word зміна розмірів паперу виконується подібним чином.
Найчастіше для вказівки розмірів відступів в HTML-сторінках використовують можливості мови CSS (Cascading Style Sheets - «Каскадні таблиці стилів»). Хоча і в самій мові HTML є кілька «рудиментарних» залишків, що дозволяють в деяких випадках задавати відступи. Нижче наведені варіанти, які використовуються найбільш часто, але крім них є ще достатньо багато різного роду вивертів, які дозволяють задавати відступи при нестандартної розмітці HTML-документів.
Вам знадобиться
  • Базові знання мов HTML і CSS
Інструкція
1
Визначте елемент сторінки, від якого слід відраховувати відступ. Наприклад, якщо текст поміщений всередину тега
... (блок), то батьківським елементом для цього тексту буде цей блок і відраховувати відступ потрібно від кордонів блоку. А якщо текст (або зображення) не знаходиться всередині будь-яких блочних (div, li і т.д.) або рядкових (span, p і т.д.) елементів, то його батьком буде тіло документа (тег body). Визначити батьківський елемент для тексту необхідно тому, що саме йому треба ставити описи стилів, що формують відступи. Будемо вважати, що текст у вас поміщений всередину блоку div:
Зразок тексту
2
Використовуйте властивість margin мови CSS, щоб задати зовнішні відступи, тобто відстань від кордонів елемента до сусідніх елементів, а також до кордонів батьківського елемента. Цю відстань можна задавати окремо для відступу з кожного боку: margin-top - зверху, margin-right - праворуч, margin-bottom - знизу, margin-left - зліва. Для зразка, наведеного вище такий css-код може виглядати, наприклад, так: div {margin-top: 10px; margin-right: 15px; margin-bottom: 40px; margin-left: 70px;} Тут «div» - це селектор, який вказує, що цей стиль треба застосовувати до всіх тегам div в коді документа.Сінтаксіс CSS дозволяє об'єднати всі чотири рядки в одну: div {margin: 10px 15px 40px 70px; } Значення відступів завжди треба вказувати саме в такому порядку: спочатку - зверху, потім - праворуч, знизу і слева.Еслі відступи однакові з усіх боків, то достатньо вказати значення один раз: div {margin: 70px; } Крім того, можна задати плаваючий зовнішній відступ по горизонталі (тобто зліва і справа). Це буває дуже корисно, коли треба встановити блок заданої ширини точно по центру вікна браузера. Браузер сам автоматично визначає яким повинен бути відступ з обох сторін, якщо написати таку CSS-інструкцію: div {margin: 0 auto;}
3
Використовуйте властивість padding, щоб задати внутрішні відступи, тобто відстань від кордонів елемента до будь-яких поміщених усередину нього елементів, включаючи текст. Синтаксис написання у цього властивості точно такий же, як і у властивості margin: div {padding-top: 10px; padding-right: 15px; padding-bottom: 40px; padding-left: 70px;} Іліdiv {padding: 10px 15px 40px 70px;}
4
Використовуйте властивість text-indent, щоб задати додатковий відступ для першого рядка кожного абзацу тексту. Наприклад: div {text-indent: 80px;}
5
Використовуйте атрибути hspace і vspace HTML-тега img, щоб задати, відповідно, горизонтальний і вертикальний відступ від картинки до зовнішніх елементів. Наприклад, так:
6
Використовуйте атрибут cellpadding тега table, якщо потрібно зробити відступ від кордонів осередків в таблиці до їх вмісту. А атрибут cellspacing задає відступ між осередками таблиці. Наприклад:
1 2