Як написати план виховної роботи.

Будь виховний процес в шкільному або дошкільному закладі повинен здійснюватися за певним планом . План виховної роботи дозволяє забезпечувати рівноцінну навантаження на всіх дітей, реалізувати в певний термін поставлені завдання, контролювати педагогічний процес.
Інструкція
1
План виховної роботи повинен включати в себе всі виховні заходи, які планується проводити з дітьми. Поставте тимчасові рамки плану. Це може бути навчальний рік, один сезон, місяць, чверть, тиждень. Річний план називається перспективним, тижневий або план на день - календарним. Перспективний план можна оформити як сітку, вносячи туди теми занять за певною програмою. Відповідно до тимчасовими рамками плану ставляться цілі, завдання.
2
Визначте мета роботи. Метою має бути конкретний результат, якого необхідно домогтися по закінченні дії виховного плану і який може бути виміряний. Вона повинна бути сформульована чітко, ємко, зрозуміло, таким чином, щоб її можна було перевірити, мета також повинна бути досяжною. Загалом вигляді мета будь виховної діяльності можна охарактеризувати як підвищення рівня вихованості, але такий результат неможливо виміряти. Формулюйте мету більш конкретно, визначаючи її відповідно до виховним компонентом навчального процесу, якщо ви складаєте план виховної роботи.
3
Для досягнення поставленої мети необхідно ставити перед собою завдання. Завдання мають бути пов'язані з тим, які кроки, заходи, засоби ви будете вживати, щоб досягти мети.
4
Визначте, з якою систематичністю проводитиметься виховна робота, тобто скільки годин на тиждень, день, місяць відводиться на цю роботу з дітьми. Визначте кількість годин виховної роботи на термін планування.
5
Відповідно до метою та завданнями визначте, які види роботи і діяльності повинні використовуватися для їх досягнення. Це можуть бути ігри, художня діяльність, праця, просвітницька чи профілактична діяльність. Види діяльності залежать також від специфіки роботи з дітьми.
6
Виберіть тип складання плану. Це може бути текстовий план, план-схема, циклограмма, картотека. Тип плану залежить від традиції установи або зручності для вихователя. Заповніть план відповідно до мети, завданнями, видами діяльності. Вкажіть всі ці параметри, а також дати заходів, їх напрямок і планований результат для кожної події. Напрями виховної діяльності включають в себе: роботу з сім'єю, підготовку до вибору професії, роботу з громадськістю, екологічне виховання, моральне виховання.
Корисна порада
При складанні планів необхідно враховувати педагогічний досвід щодо складання та реалізації минулих планів виховної роботи, особливості установи, традиції і свята, можливості дітей і батьків.