Як розрахувати відносні показники.

Відносні показники призначені для того, щоб характеризувати інтенсивність змін, що відбуваються вимірюваної величини. Для їх знаходження треба знати абсолютні значення як мінімум в двох точках вимірювань - наприклад, на двох відмітках тимчасової шкали. Тому відносні показники вважаються вторинними по відношенню до абсолютних, але тим не менш, без них важко оцінити загальну картину змін, що відбуваються з вимірюваним параметром.
Інструкція
1
Делите один абсолютний показник на інший, щоб отримати значення відносного показника, що характеризує зміни, що відбулися абсолютних показників. В чисельник слід ставити той абсолютний показник, який є поточним (або «порівнюваним»), а в знаменнику повинен бути абсолютний показник, з яким порівнюється поточне значення - він називається «підставою» або «базою порівняння». Результат ділення (тобто відносний показник) висловлюватиме, у скільки разів поточний абсолютний показник більше базисного або скільки одиниць поточного значення припадає на кожну одиницю базового.
2
Якщо порівнювані абсолютні величини мають однакові одиниці виміру (наприклад, кількість вироблених гаубиць), то отриманий в результаті розрахунків відносний показник, як правило, виражається у відсотках, проміле, продецімілле або в коефіцієнтах. В коефіцієнтах відносний показник виражають у тому випадку, якщо базовий абсолютний показник приймають рівним одиниці. Якщо одиницю замінити сотнею, то відносний показник буде виражений у відсотках, якщо мільйоном - в проміле, а якщо десятьма мільйонами - в продецімілле. Коли порівнюють дві величини, що мають різні одиниці виміру (наприклад, гаубиці і чисельність населення країни), отриманий відносний показник виражається в іменованих величинах (наприклад, гаубиць в розрахунку на душу населення).
3
Використовуйте будь калькулятор для знаходження чисельного значення відносного показника. Ця операція не вимагає розрахунку будь-яких спеціальних функцій, а являє собою звичайну операцію ділення двох чисел, тому підійде практично кожен справний калькулятор.