Як написати промову на дипломну роботу.

Захист дипломної роботи не так складна, як здається. Головне, добре знати, що ви будете розповідати комісії. Для успішного захисту дипломного проекту необхідно підготувати хорошу мова .
Вам знадобиться
  • - текст диплома;
  • - презентація;
  • - персональний комп'ютер з текстовим редактором.
Інструкція
1
Почніть написання промови з привітання. Воно допоможе вашим викладачам переключитися з попереднього защищающегося на вас, налаштує на уважне прослуховування.
2
Напишіть тему свого дипломного дослідження. Не дивлячись на те, що ви її повинні прекрасно пам'ятати, краще підстрахуватися, адже хвилювання може збивати вас з думки.
3
Розкрийте актуальність теми роботи, визначте її об'єкт і предмет, сформулюйте мету і завдання дослідження. Вся ця інформація береться з вступу до диплома.
4
Розкажіть, які вчені займалися розробкою досліджуваної проблеми і які висновки вони зробили. Охарактеризуйте своє відношення до тематики дослідження.
5
Опишіть коротко об'єкт дослідження, перерахуйте методи, за допомогою яких ви проводили аналіз проблеми, і розкажіть, до яких висновків прийшли ви особисто.
6
Сформулюйте рекомендації щодо вирішення виявленої проблеми, розкажіть, як перевірити ефективність їх впровадження, які будуть результати.
7
Поясніть, як отримані висновки можна використовувати в подальшому. Розкажіть, будь додаткових досліджень вимагає тема вашої дипломної роботи.
8
Обов'язково подякуйте викладацьку комісію за прослуховування і запропонуйте задати свої питання.
9
Вся інформація, яку ви будете підносити слухачам, повинна бути взята виключно з тексту вашої роботи. Біля кожного питання, яке ви торкаєтеся, проставте номери сторінок дипломного дослідження, щоб при бажанні викладачі могли більш детально ознайомитися з текстом.
10
Перечитайте написаний вами текст доповіді. Уявіть, що ви не знайомі з текстом роботи. Подумайте, чи достатньо тієї інформації, яку ви будете розповідати для розуміння змісту виконаної роботи. Спробуйте припустити, які питання можуть виникнути у викладачів. Відповіді на них запишіть після тексту доповіді.
Корисна порада
Якщо у вас на захисті диплома буде можливість використання презентації, то обов'язково зробіть в тексті доповіді посилання на номери слайдів.
Якісно виконана дипломна робота або проект - ще не гарантія успіху. Головну роль у захисті диплома відіграє грамотний доповідь за темою перед атестаційною комісією. Його підготовка базується на нескладних правилах.
Інструкція
1
Складіть план або план-конспект виступу. План - просте позначення пунктів доповіді, а план-конспект - доповнення їх цифрами, фактами та поняттями. Відобразіть в плані ті питання, які вважаєте найбільш важливими для своєї роботи.
2
На початку виступу зверніться до державної атестаційної комісії з привітанням, назвіть тему роботи або проекту. Потім позначте актуальність досліджуваного питання: його перспективність, наукову розробленість, проблематику, існуючі шляхи вирішення, свою згоду або незгоду з точками зору на проблему. Розкрийте предмет і об'єкт дослідження, мету і завдання, методологію його проведення. Викладіть суть питань, розглянутих в рамках підготовки проекту, і висновки, отримані в результаті дослідження. Позначте можливі напрямки вдосконалення та вирішення проблем, порушених у роботі, дайте оцінку ефективності запропонованих заходів.
3
Підготуйте повний текст промови на захист дипломної роботи, прочитайте його кілька разів, при необхідності подправьте. Перевірте, чи вкладається доповідь у відведений час, як правило, 5-7 хвилин. Відрепетируйте свою промову перед імпровізованою комісією: членами сім'ї, друзями, однокурсниками. Це допоможе впевненіше почувати себе перед публікою. Зачитувати доповідь перед атестаційною комісією не рекомендується, краще говорити від себе, зрідка поглядаючи в план.
4
Використовуйте наочні посібники: креслення, схеми, таблиці, графіки, діаграми. Якщо дозволяють технічні умови, можна організувати показ слайдів або коротку презентацію.
5
Дотримуйтесь основним принципам підготовки хорошого доповіді: - витримуйте логічність структури мови: у ній повинні міститися вступна, основна і заключна частини; - забезпечте легкість і зручність сприйняття доповіді слухачами, - Не ускладнюйте мова, використовуйте доступні аудиторії терміни і поняття, розкривають суть теми; - не перевантажуйте виступ подробицями, викладіть основні думки і висловіть власну думку з розглянутим у дипломній роботі проблемам; - оперуйте точними фактами і цифрами; - застосовуйте правильні і чіткі формулювання, робіть конкретні висновки.