Як вибрати кращий відповідь.

Часом викладачеві буває непросто визначити кращий відповідь серед учнів школи або студентів. Існують певні критерії оцінки знань - керуючись ними оцінити здібності учня не складе труднощів.
Інструкція
1
Щоб вибрати кращий відповідь , поспостерігайте за ходом виконання роботи окремими учнями. Швидше за все, найбільш повні і якісні відповідь и дадуть ті, хто відповідь ственно підходить до виконання завдання, не відволікається під час письмової роботи або зосереджений тільки на спілкуванні з педагогом під час усного відповідь а. Максимальна концентрація дозволяє відповідь ить на питання впевнено і найбільш повно. Учні, чию увагу розсіяно, недобросовісно підходять до відповідь у на поставлене запитання, непосидючі і при цьому встигають відволікати увагу тих, хто цілком поглинений завданням.
2
Кращий відповідь дасть учень, вільно орієнтується у вивченому матеріалі. Якщо він відповідає на всі питання викладача грамотно і чітко, не використовуючи розмиті фрази і не перекручуючи формулювання, якщо його не лякає необхідність відповідати на додаткові питання на родинні питання тематики, що задаються по ходу відповідь а, і він робить це вчасно, то учень або студент цілком і в комплексі оволоділи знаннями по темі.
3
З вибором кращого відповідь а допоможе визначитися здатність передавати вивчену інформацію власними словами і вміння користуватися конкретними прикладами з практики. Учень, повною мірою володіє необхідним рівнем знань, а не просто зазубрити матеріал, може без праці переказати інформацію «своїми словами», оскільки йому ясна смислове навантаження вивчених ним даних. Розуміння теми завдання також передбачає здатність приводити підходящі за змістом приклади якості посилання на практичне підтвердження теоретичної інформації.