Як ділити витрати.

Офіційним визначенням витрат або витрат, наявних на підприємстві, є зменшення або інше витрачання активів фірми або виникнення зобов'язань в результаті поставки та виробництва товарів. Таким чином, це все ті витрати , які призводять в ході господарської діяльності за певний період зайнятості до зменшення власного капіталу. Вони, як правило, виникають в процесі звичайної діяльності підприємства, а служать для витягання відповідних доходів.
Інструкція
1
Визнанням витрат є їх кореспонденція (віднесення) на рахунки витрат. При цьому витрата входить в звіти тільки за певний період, в якому відбувалося його віднесення на рахунок, незалежно від того часу, коли відбулася фактична оплата. Все заборгованості за визнаними, але ще не оплаченим видатках (або по передоплаченим видатках) повинні враховуватися на рахунках кредиторської заборгованості.
2
Витрати, які прив'язані до певного періоду або даті (наприклад, оренда, комунальні платежі, заробітна плата), визнаються тільки в цьому часі незалежно від термінів платежу.
3
Важливо враховувати прямі витрати , які були понесені на собівартість продукції окремо від усіх накладних витрат, які компанія несе протягом визначеного часу і які досить важко відносити на собівартість. Такий поділ відбивається по типу рахунків в їх плані. В свою чергу, в звітах всі рахунки групуються відповідно до свого типу.
4
Для обліку собівартості створюються окремі рахунки типу «собівартість», які надалі при побудові звіту про прибуток і збитки автоматично згрупуються як витрати , які спільно з доходами створюють величину валового прибутку.
5
Решта витрати формують показник чистого прибутку, а відображаються за допомогою рахунків типу « витрати ».
6
При створенні структури рахунків собівартості їх склад повинен дублювати схему дохідних рахунків, де доходи компенсуються цієї собівартістю.
7
Таким чином, все витрати на етапі ведення облікової політики та певного плану рахунків повинні бути поділені на зараховують до собівартості товарів і зараховують до накладних витрат підприємства за певний період зайнятості. При цьому витратами звітного періоду (або накладними) вважаються ті витрати , які не враховувалися при оцінці запасів.
8
В свою чергу, на промислових підприємствах все виробничі прямі витрати повинні бути включені в собівартість продукції (згідно з прийнятими правилами калькуляції), а невиробничі витрати повинні бути віднесені до витрат звітного періоду.