Як виміряти ринок.

Ринок вимірюється трояко: через оцінку показників зроблених угод; через оцінку залучуваних ресурсів і через оцінку існуючих ризиків. Все разом, ці способи допомагають правильно оцінити перспективи розвитку та особливості будь-якого ринку.
Інструкція
1
Вибравши для виміру ринок або його сегмент, обов'язково поставте рамки географічні (тобто ринок певній території) та хронологічні (тобто часовий відрізок - найчастіше це квартал або рік).
2
Почати можна з будь-якого з трьох пунктів. Наприклад, з ресурсів ринку. Основних ресурсних груп три: - Перша - зайняті на цьому ринку люди. Описуються ці ресурси статистично: через функціональну структуру (керівники, споживачі, наймані працівники і т.д.) і через соціально-демографічну (стать, вік, соціальні тяжіння і т.д); - Друга група - матеріальні та виробничі ресурси (в абсолютному , що не грошовому вираженні): матеріали, необхідні для виробництва товарів або виконання послуг, для сервісних і ремонтних робіт, обладнання, верстати тощо.- Третя група - медійний ресурс ринку, тобто ступінь присутності (частоти згадки в різних контекстах) компаній, присутніх на ринку, топ-менеджерів, висловлювань споживачів, реклами в ЗМІ.
3
Оцінка угод на ринку виробляється також трьома основними способами: виміром параметрів угод у фінансовому вираженні - розподілу угод по середній сумі, за групами (споживчі, В2В), по предмету угод. Два інших інструменту - це оцінка обсягу ринку (тобто скільки товарів чи послуг реально спожито) і його ємності (тобто платоспроможного попиту). Обсяг і місткість ринку оцінюються також структурно - частками, по провідним гравцям, - і динамічно, як зміна впродовж кількох років.
4
І, нарешті, ризики, обчислювані як статистична ймовірність втрати грошей при входженні в ринок нового гравця, при виході з ринку, при викиді на ринок нового товару або послуги, а також група адміністративних ризиків (пов'язаних зі зміною законодавства, зміні місцевої виконавчої влади, а також управлінської реорганізації). Ризики оцінюються як в процентах ймовірності втрати, так і в ймовірних сумах втрат при настанні тих чи інших несприятливих подій.