Як писати методичні посібники. Методичний посібник це.

Методичний посібник - це документ, в якому детально викладається оптимальна послідовність в освоєнні певного наукового чи навчального матеріалу. Методичний посібник базується на фундаментальних наукових працях з даної дисципліни і практичних дослідженнях. Як правило, робота відображає авторське думка про ефективні способи досягнення найкращих результатів.
Інструкція
1
Вивчіть існуючі матеріали по темі майбутнього посібники . Ознайомтеся з основоположними науковими працями по предмету і останніми дослідницькими даними. Як джерела вибирайте не тільки звичні книги, а й солідні мережеві ресурси, і тематичні канали ТВ, матеріали наукових конференцій і симпозіумів, бажано, державного та міжнародного рівня. Це надає методичному посібнику необхідний науковий вагу.
2
Однією теорії для створення методичних посібників недостатньо. Найкращим рішенням буде самостійне проходження всіх етапів, відповідно до рекомендацій вашого ж посібники . Це не тільки покаже його життєздатність, а й може розкрити деякі неточності і недоробки. Тоді необхідно буде внести коригування в робочий матеріал.
3
Складіть план майбутнього посібники . Відобразіть в ньому найголовніше у вигляді тез і коротких зауважень. Цей план-схема надалі послужить основою для кінцевого тексту і дозволить вам легко змінювати конструкцію посібники для досягнення найкращого результату.
4
Розробіть контрольні питання по темі «методички» і варіанти вирішення розглянутих в ній завдань і проблем. Доповніть текст методичного посібники ілюстраціями, діаграмами і фото. Наведіть конкретні приклади грамотного використання викладеної методики.
5
Створюючи методичний посібник, намагайтеся викладати матеріал якомога більш простою і зрозумілою мовою. Подібні роботи, в першу чергу, призначені для людей, які тільки починають освоювати даний предмет.
6
Не забудьте вказати в кінці роботи список використаної літератури, а також ваші рекомендації по навчальним і науковим матеріалам, вивчення яких допоможе в освоєнні даного предмета.