Як скласти протокол огляду місця події. протокол огляду місця події складається.

Протокол огляду місця події складається відповідно до законодавства слідчим або дізнавачем. У документі фіксуються всі деталі процесуальної дії, він підписується учасниками і носить доказовий характер при розгляді всіх обставин справи.
Інструкція
1
Ви можете скласти протокол огляду місця події власноруч, використовувати технічне оснащення, наприклад, комп'ютер, законом не заборонені інші методики написання документа. Під час процесуальної дії маєте право вести аудіозапис, фотографувати дії учасників або знімати те, що відбувається на відеокамеру. Усі матеріали прикріплюються до справи, про що складається опис. Учасники при ознайомленням зі справою, перед відправкою його до суду, можуть знімати копії.
2
Вкажіть в протоколі дату складання, зазвичай це робиться на бланку в правому верхньому куті. Обов'язково поставте час початку і закінчення процесуальної дії з точністю до хвилини. Далі, вкажіть особисті дані та посаду особи, яка склала документ. Потім перерахуйте всіх учасників, напишіть їх дані, адреси, номери телефонів.
3
Пропишіть в документі всі дії осіб, що у огляді місця пригоди, в логічній послідовності, що за чим слід було. Детально вкажіть заяви, скарги, зроблені ними по ходу дії. Це дуже важливо для матеріалів справи під час досудового провадження.
4
Зверніть увагу, що в протоколі обов'язково має бути зазначено які технічні засоби застосовувалися під час дії, порядок їх використання, по відношенню до яких об'єктів вони використовувалися і результати, отримані при цьому. Обов'язково зазначте, що учасники були ознайомлені про застосування техніки, про що в документі ставиться їх підпис.
5
Протокол підлягає ознайомленню усіма учасниками процесуальної дії, вони можуть вносити зміни в його вміст, коментувати, викладати власні зауваження та уточнення. Всі доповнення повинні бути завірені їхніми підписами.
6
Далі слідчий або дізнавач ставить свій підпис внизу документа і прикріплює його до матеріалів кримінальної або цивільної справи. Сюди ж додаються негативи, якщо застосовувалася фотозйомка, відеофайли на спеціальних носіях, аудіокасети, креслення, схеми, плани та інші докази.
7
Ви можете не вказувати особисті дані в протоколі огляду місця події тих учасників процесу, яким загрожує небезпека. В даному випадку, не підлягає розголошенню інформація про місце проживання та інших відомостей потерпілого, свідків, представників сторін. Про це необхідно винести постанову, в якій детально викладаються причини прийняття подібного рішення, там же прописується псевдонім учасника і зразок його підпису. Документ завіряється в належному порядку, його слід покласти в конверт, який опечатують і долучають до матеріалів кримінальної справи.
8
Вкажіть в протоколі відомості про роз'яснення всім учасникам огляду місця події їх прав, обов'язків, відповідальності та порядку провадження слідчої дії, які засвідчуються підписами беруть участь осіб.
Оглядом місця події визнається оперативно-слідче захід, спрямований на виявлення, первинне дослідження і фіксацію слідів скоєного злочину. Огляд місця події дозволяє зробити висновок про механізм вчиненого злочину та в цілому сформувати картину події. Якісно проведений огляд місця події забезпечить успішне проведення подальшого розслідування кримінальної справи.
Інструкція
1
Кримінально-процесуальний кодекс України говорить про те, що протокол огляду місця події повинен складатися безпосередньо в процесі проведення огляду або відразу після його завершення і підписується усіма що у ньому особами (слідчим, понятими, експертами, оперативними співробітниками і т .буд.). Протокол обов'язково має бути оформлений у письмовому вигляді. До нього можуть бути додані відеозаписи, фотографії, звукозапису та інші засоби фіксації, отримані в процесі огляду.
2
Протокол огляду місця події умовно можна розбити на вступну, описову і заключну частини. У вступній частині протоколу вкажіть місце, дату і точний час його проведення, посада та прізвище слідчого, дані всіх інших учасників огляду (понятих, експертів і т.д.), підстава його проведення (наприклад, повідомлення про злочин), погодні умови на момент його проведення та умови освітленості. Після цього зробіть в протоколі позначки про роз'яснення прав понятим та експерту - вони повинні запевнити даний факт своїми підписами.
3
Далі слід основна частина протоколу, в якій повно і об'єктивно, але без зайвої деталізації, уникаючи двозначних виразів, відобразіть весь хід даного заходу і коротко опишіть виявлені докази. Опис повинен давати достатнє уявлення обстановки, щоб у разі необхідності його можна було повністю відтворити. Всі скоєні в ході огляду дії фіксуйте в тій послідовності, в якій вони відбувались. Обов'язково вказуйте факт застосування технічних засобів (якщо вони застосовувалися) і спосіб фіксації і упаковки речових доказів.
4
У заключній частині протоколу огляду зафіксуйте час його закінчення, ще раз окремо перерахуйте всі вилучені речові докази та додатки до протоколу (схеми, дактилоскопічні плівки, відбитки слідів і т.д.), внесіть заяви і зауваження (якщо вони є ) від беруть участь осіб з приводу складання протоколу та проведеного огляду. Після цього протокол повинен бути підписаний всіма особами, що брали участь у його проведенні.