Як розрахувати рентабельність: формула. рентабельність формули.

Економічна ефективність - показник співвідношення сумарних корисних кінцевих результатів діяльності до суми ресурсів, витрачених для досягнення цього результату. Виражається в абсолютному грошовому вираженні, або в відносних одиницях.
Інструкція
1
Формула рентабельності: R = (P/E) * 100%, гдеP - корисні кінцеві результати в грошовому вираженіі.E - витрати на досягнення цього результату в грошовому вираженіі.Следует помітити ось що. Стосовно до підприємства або діяльності приватного підприємця рентабельність обчислюється за певний проміжок часу - найчастіше це місяць, квартал або рік. В цьому випадку кінцеві результати і витрати за обраний проміжок часу точно відповідають показникам балансу за відповідний період (доходу і витраті відповідно). Це ж справедливо щодо групи підприємств і навіть галузі, - правда, там доведеться часто вдаватися до статистичних оцінок і похибок.
2
Візьмемо для прикладу маленьке агентство, яке продає квитки на концерти та вистави. Необхідно обчислити його квартальну рентабельність. Агентство виступає як посередник і не має необхідності друкувати свої квитки. У ньому працюють: директор, бухгалтер, 12 штатних і 70 позаштатних розповсюджувачів квитків, і 4 водія зі своїм автотранспортом. Час від часу агентство вдається до допомоги юридичного агентства.Агентство розташовує офісом продажів.
3
Нехай сумарні витрати агентства за квартал становлять: Фонд заробітної плати - 1,35 млн руб; Відрахування, податки, виплати - 1,2 млн рубАрендная плата, накладні та представницькі витрати - 1,74 млн руб.Ітого: 1 , 35 + 1,2 + 1,74 = 4,29 млн.руб.Пусть за квартал було продано квитків на 34 концерту загальною сумою 154 млн. руб., з яких агентство має посередницький відсоток в 12% .За квартал також було отримано доходу за цінними паперами 0540000. руб.Іних надходжень в касу компанії прийшло 1,4 млн.руб.Ітого: (154 * 12% = 18,48) + 0,54 + 1,4 = 20420000. руб.
4
Рентабельність агентства за квартал становить: R = 20,42/4,29 = 4,76, або 476%.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=Es0a9Zzvxb4
Є різні види рентабельності. Одним з показників, що характеризують успішність компанії, є рентабельність власного капіталу. У книзі "MBA за 10 днів" Стівен Сілбігер звертається до прикладу того, як американські компанії з більш високою рентабельність ю власного капіталу цінуються вище конкурентів, навіть незважаючи на їх більш високу прибутковість. Важливо розуміти, як розраховується даний вид рентабельності.
Інструкція
1
З'ясуйте чистий прибуток компанії. Нехай буде 600000 рублів. Ці дані можна отримати у бухгалтера, за період, що цікавить.
2
Дізнайтеся, який власний капітал компанії. Припустимо, він дорівнює 900 000 рублів. Цими даними також володіє бухгалтер компанії.
3
Розділіть чистий прибуток на власний капітал. Ділимо 600000 на 900000, отримуємо 0,67. Оперувати показниками в такому вигляді незвично, тому переходимо до наступного кроку.
4
Виразіть результат у відсотках. Для цього помножте цифру, отриману на 3-му кроці, на 100. Множимо 0,67 на 100, отримуємо 67%.
Зверніть увагу
Будьте обережні при порівнянні рентабельності власного капіталу компаній з різних сфер діяльності. Як і у випадку з іншими видами рентабельності, середні показники різних галузей можуть істотно різнитися.
Корисна порада
Як бачите, обчислення дуже прості. Помилитися можна лише в разі, коли вихідні дані представлені в різних одиницях. Наприклад, чистий прибуток 600000 рублів, а власний капітал - 900 тис. Рублів. Очевидно, що для правильності обчислень чистий прибуток треба представити у вигляді 600 тис. Рублів. І тоді ділити 600 на 900, а не 600 000 на 900.