Як зробити анотацію.

Написання анотації може викликати утруднення, оскільки в ній потрібно передати відмітні особливості, гідності аннотируемого тексту. Вона повинна і зберігати об'єктивність в характеристиці тексту, і орієнтувати читача в його виборі. Крім того, анотація повинна відповідати критеріям лаконічності, доступності для розуміння і зберігати нейтральний, художній або науковий стиль викладу.
Інструкція
1
Ознайомтеся з аннотируемой текстом. Перегляньте додаткові джерела по темі (статті, книги). Це дозволить вам самим зорієнтуватися в унікальності і відмінностях тексту.
2
Визначте смислові блоки і елементи тексту. Виділіть основні думки, висновки автора. Сформулюйте основні думки коротко, своїми словами передайте суть поставленої проблеми, питання. Використовуйте констатують дієслова (доводить, аналізує) або пасивні конструкції (у статті обґрунтовується, викладається і т.п.).
3
Проаналізуйте переконливість доводів автора, використовувані прийоми для вирішення проблем, та оцініть їх. Можете використовувати оціночні словосполучення: «автор приділяє особливу увагу», «ретельно розбирає», «художньо описує».
4
Сформулюйте анотацію у двох логічних частинах. У першій опишіть зачіпає автором тексту тему, у другій - основні положення тексту. Оцініть докладені автором зусилля, значимість і відмітні особливості тексту. Використовуйте сформульовані раніше оцінки. При цьому зберігайте нейтральність викладу.
5
Опирайтесь на класичні питання при побудові анотації на художні тексти. Це питання про місце дії, героя і його особливості, зав'язці сюжету і інтризі, закладеної у творі. Врахуйте, що ви зобов'язані викликати бажання прочитати текст, а не переказати сюжет, тим самим позбавивши необхідності прочитання, «розкривши всі карти». Додатково до цієї інформації актуальними залишаються питання і про самого автора, і про твір, тим більше якщо воно отримувало позитивні оцінки в будь-яких конкурсах.
6
Робіть текст образним, але в міру. Навіть нейтральна по стилю викладу анотація все ж повинна викликати емоції у читача, допомагати у виборі, викликати бажання прочитати саме цей текст. Використовуйте крилаті фрази, відомі вирази, покликані зацікавити.
Зверніть увагу
Анотація (від лат. Annotatio - зауваження) або резюме (від фр. R? Sum? - «Скорочений») - коротка характеристика видання: рукописи, монографії, статті чи книги. Анотація показує відмінні риси та гідності видаваного твори ...
Корисна порада
Як написати анотацію, рецензію, скласти список літератури Складання анотації та рецензії розвиває критичне мислення, вміння узагальнювати, аналізувати. Уміло складені анотації та рецензії дозволяють читачам економити час і здійснювати найбільш свідомий вибір літератури. Аннотація- це короткий виклад змісту статті, книги, монографії і т. П ...