Як побудувати епюру моменту.

По-науковому епюра - це графічне зображення закону зміни функції залежно від зміни аргументу (Х). За допомогою епюр визначають максимально допустиме навантаження на матеріал.
Вам знадобиться
  • зошит, ручка, олівець, калькулятор, лінійка
Інструкція
1
Визначте вид системи, яку ви розглядаєте. Найчастіше це може бути рама, ферма або ж балка. Ці конструкції являють собою плоскі або просторові стрижневі системи, всі елементи яких з'єднані між собою у вузлах (жорстко або шарнірами).
2
Тепер визначте тип опорного закріплення конструкції (зв'язку). Система може мати шарнірно-рухому опору, шарнірно-нерухому опору і жорстке защемлення (закладення). Кількість реакцій (R) у системі залежатиме саме від того який у вас тип зв'язків. Так, наприклад, в шарнірно-рухомої опори виникає всього лише одна опорна реакція, спрямована перпендикулярно опорній площині. У шарнірно-нерухомій опорі виникають дві реакції: вертикальна і горизонтальна. А в жорсткій закладенні ще й опорний (реактивний) момент.
3
Розрахуйте реакції опор. Для консольних балок реакції опор, що виникають у жорсткій закладенні, можна не обчислювати. Для інших випадків скористайтеся двома основними рівняннями статики. Сума всіх діючих на систему сил і реакцій, а також сума моментів (викликаються цими силами і реакціями) повинна бути рівною нулю.
4
Намітьте характерні перетину (розбийте на ділянки) і визначте в них поперечні сили. Обов'язково побудуйте епюру поперечних сил (Qy). З її допомогою можна перевірити правильність побудови епюри моментів.
5
Тепер в тих же обраних перетинах визначте згинальні моменти. Згинальний момент в характерному перерізі визначається за такою формулою: Мх = R * а + (q * х ^ 2)/2 + М0.Где R - реакція опори; а - її плече; q - навантаження;
6
За отриманими даними побудуйте епюри поперечних сил і згинальних моментів. Пам'ятайте, що порядок лінії на епюрі Mx завжди на одиницю більше, ніж на епюрі Qy. Наприклад, якщо епюра Qy - похила пряма, то епюра Mx на цій ділянці - квадратна парабола; якщо епюра Qy - пряма, паралельна осі, то епюра Mx на цій ділянці - похила пряма.