Як накреслити графік функції.

Курс алгебри і математичного аналізу передбачає фундаментальне вивчення функцій, знаходження її меж, значний в різних точках, диференціювання та інтегрування, а також побудова графіків . Графік дозволяє наочно представити зміна функції в залежності від зміни аргументу.
Інструкція
1
Оскільки будь-яка функція - це лінійна або нелінійна залежність від аргументу, постарайтеся уявити функцію в стандартному вигляді y = f (x), де f (x) - це функція, x - аргумент, а y - значення функції. Таким чином, кожному конкретному значенню аргументу відповідає конкретне значення функції.
2
Знайдіть область визначення функції, а також точки перетину функції з осями абсцис і ординат. Для цього обчисліть значення функції при x = 0, потім порахуйте, при якому значенні аргументу значення функції дорівнюватиме нулю.
3
Дослідіть функцію на симетричність. Функція буде парною, якщо для кожного x з її області визначення виконується рівність f (-x) = f (x), і непарною, якщо виконується нерівність f (-x) = - f (x). Слід також визначити періодичність функції. Якщо для кожного x з області визначення функції виконується рівність f (T + x) = f (x), де T - період функції, то її вважають періодичною. До таких функцій відносяться функції f (x) = sin (x), f (x) = cos (x) і т.п.
4
Визначте точки розриву функції, якщо такі є. Побудуйте вертикальні, горизонтальні та похилі асимптоти.
5
Знайдіть похідну функції, а потім точки екстремуму (максимуму і мінімуму функції). Прирівняти похідну до нуля і знайдіть абсциссу точки екстремуму. Потім підставте її в рівняння функції і знайдіть ординату точки екстремуму. Знайдіть інтервали, в яких функція монотонна (убуває або зростає на всьому інтервалі).
6
Дослідіть функцію по другій похідній для того, щоб визначити точки перегину функції. Для цього прирівняти другу похідну функції до нуля і знайдіть абсциссу точки перегину функції. Ординату можна знайти, підставивши отримане значення в рівняння функції.
7
Накресліть на папері в клітку або на міліметровому папері взаємно перпендикулярні осі координат x і y, які перетинаються в точці з координатами (0; 0). Відкладіть всі знайдені в процесі дослідження функції точки в системі координат. Щоб графік функції був зображений точніше, обчисліть значення функції, підставивши ще кілька значень аргументу. З'єднайте отримані точки плавною лінією (прямий чи кривої). Для акуратного побудови графіка користуйтеся лекалами.
Графік функції являє собою таку різновид діаграми в додатках Microsoft Office, яка відображає залежність одного показника від іншого (наприклад, вартості замовлення від ціни товару) або динамічна зміна якого-небудь значення (наприклад, зміна температури повітря за тиждень) .
Вам знадобиться
  • - комп'ютер;
  • - встановлений пакет програм Microsoft Office.
Інструкція
1
Використовуйте додаток для пакета Microsoft Office, щоб побудувати графік в Word. Ця програма називається «Будівник графіків». Вона дозволяє намалювати графік заданої функції в Word у вигляді поліліній. Завантажте додаток за посиланням http://www.softportal.com/getsoft-1561-postroitel-grafikov-2.html, встановіть його на комп'ютер. Запустіть програму Word, виконайте побудову таблиці з даними для графіка функції.
2
Увімкніть можливість запуску макросів для використання доповнень. Для цього перейдіть в меню «Сервис», виберіть опцію «Макрос», далі «Безпека». У вікні, встановіть низький або середній рівень безпеки. Також необхідно встановити підтримку Visual Basic for Applications.
3
Увімкніть кнопку будівника, для її активізації клацніть по меню «Вид», виберіть «Панель інструментів» - команда Graph Builder. Або клацніть правою кнопкою миші по будь-якій панелі інструментів і встановіть прапорець біля напису Graph Builder. Клацніть по кнопці «Запуск графопостроителя», на екрані з'явиться діалогове вікно, в якому необхідно виконати встановити настройки для побудови графіка в Word.
4
Встановіть прапорці біля тих елементів графіка, які необхідно відображати на екрані. При необхідності увімкніть відображення сітки, підписів осей, стрілок, ділення. Біля напису F (x) = клацніть лівою кнопкою миші по стрілці, виберіть потрібну для побудови функцію.
5
Встановіть перемикач біля необхідної системи координат (декартова або полярна). Виберіть необхідну точність побудови (висока або середня). Далі встановіть розмір сітки (введіть потрібні числові значення у відповідних полях).
6
Встановіть потрібну одиницю виміру графіка (точки або міліметри). Перейдіть у вкладку «Таблиця значень» та у відповідних полях зробіть посилання на значення, які необхідно використовувати для побудови графіка функції в Word. Встановіть потрібну мову та клацніть по кнопці «Малювати».