Як обчислити кількість речовини.

Деякі хімічні задачі вимагають виконання стандартних дій, тому їх знання часто виявляється корисним. Алгоритм знаходження кількості речовини досить простий, він може стати в нагоді для спрощення ходу рішення.
Інструкція
1
Визначте для себе, що як теоретичне поняття являє собою кількість речовини . Це число показує те кількість структурних елементів, які входять до дана речовина. При цьому в якості структурних частинок розглядаються як атоми і молекула, так і протони, електрони і т.д. Розуміння дозволить вам швидше зрозуміти, що в даній задачі буде корисно обчислити кількість речовини .
2
Запам'ятайте основну одиницю вираження кількості речовини - моль. 1 Моль - це таке кількість речовини , яке містить число часток, що дорівнює кількості атомів в 12 грами нуклида вуглецю. Це кількість носить назву постійної Авогадро: для обчислень вам потрібно знати його приблизне значення: 6,022 * 1023.
3
Познайомтеся також з ще одним поняттям, яке буде потрібно вам для обчислення кількості речовини : це молярна маса, або маса одного моля окремого атома елемента. Вже з визначення помітно, що вона вимірюється в г/моль. Скористайтеся стандартною таблицею, яка містить значення молярної маси для деяких елементів.
4
Застосуйте формулу для знаходження кількості речовини : n = m/M, де n - шукана величина, m - його маса, а М - молярна маса. У задачі можуть міститися дані про молекулярну масу, що представляє собою масу однієї молекули, вираженої в атомній одиниці маси. У цьому випадку для знаходження молярної маси вам буде потрібно помножити це число на постійну Авогадро.
5
Скористайтеся формулою для обчислення кількості речовини для газоподібних речовин, якщо в задачі пред'явлені відповідні умови. У цьому випадку вам необхідно оперувати нема з масою, а з об'ємом вихідного елемента, а замість молярної маси використовуйте молярний об'єм газу при нормальних умовах (2,24 л/моль).