Як підвищити продуктивність праці.

Зростання продуктивності праці співробітників - показник динамічного розвитку бізнесу та ефективного управління підприємством. Створити нові можливості розширення бізнесу можна з допомогу. впровадження нових технологій та підвищення ефективності кадрової складової.
Інструкція
1
Підвищити продуктивність праці, тобто досягти більш високих результатів, прикладаючи менше зусиль, можна наступними способами.
2
Зміцнення матеріально-технічної складової виробництва. Автоматизація бізнес-процесів, як основних, так і допоміжних (у т.ч. забезпечують) дасть достатньо різке зростання продуктивності праці. А використання сучасних видів обладнання підвищить ефективність використання людських ресурсів.
3
Сучасні системи управління підприємством, в основі яких лежить не тільки автоматизація процесів, але і механізм накопичення та управління знаннями, дадуть можливість підвищити продуктивність праці співробітників - менеджерів середнього рівня.
4
Скорочення витрат на одиницю випущеної продукції можна домогтися за допомогою зниження витрат невиробничого характеру. Виявити «вузькі місця» і точки необґрунтованих витрат допоможе аудит бізнес-процесів підприємства.
5
Створення методичної нормативно-правової бази підприємства допоможе чітко поставити перед працівниками завдання і окреслити рамки їх професійно-посадових обов'язків. За рахунок цього скоротиться час, що витрачається на уточнення завдань, вирішення яких-небудь питань і суперечки щодо розподілу посадових обов'язків в рамках суміжних спеціалізацій. Визначення меж функціональних областей та центрів відповідальності за хід процесу і його результат - важливий момент для підвищення ефективності управління бізнесом.
6
Поліпшення організації праці - важливий фактор. Він стосується як санітарно-гігієнічних умов, так і етичної складової організації робочих місць та місць відпочинку. Поліпшення умов праці, організація харчування в офісі та ін. Знизять витрата часу, що витрачається на вирішення невиробничих питань, а також підвищить лояльність співробітників до фірми.
7
Орієнтація соціальної політики на співробітника, мотиваційна складова - найактуальніший фактор, що впливає на зростання його продуктивності.
8
Підвищення лояльності співробітників до фірми, залучення їх до вирішення питань поточного та перспективного розвитку - один з найбільш ефективних способів підвищення продуктивності їхньої праці. Ефект від усвідомленого участі в справах фірми дасть серйозний поштовх до підвищення активності співробітника.
9
Все способи управління продуктивністю праці не будуть повною мірою ефективними, якщо не буде проробленою системи показників її оцінки та системи контролю за отриманими результатами.