Як розрахувати продуктивність праці.

Один з ключових параметрів, що характеризують економічну ефективність виробництва - показник продуктивності праці. Він необхідний для економічних розрахунків, як показник ефективності праці працівників і виробничого підприємства в цілому.
Інструкція
1
Фактична продуктивність праці діючого підприємства розраховується, виходячи з отриманих в результаті спостереження показників: сумарних трудовитрат і обсягу виробленої продукції. Щоб розрахувати продуктивність праці, фактична кількість виробленої продукції (в одиницях продукції або в об'ємних показниках) ділиться на фактичні сумарні трудовитрати (в людино-годинах). Таким чином, продуктивність праці - величина, зворотна трудомісткості. Виходячи зі специфіки вихідних даних, вона показує, скільки продукції дійсно випускається даним виробництвом в реально наявних виробничих та економічних умовах в розрахунку на одиницю витраченого виробництвом живої праці.
2
Для аналізу потенціалу розвитку та життєздатності підприємства в рамках галузі, в економічній теорії використовуються такі показники, як готівкова і потенційна продуктивність труда.Налічная продуктивність розраховується аналогічно фактичної, але в якості вихідних даних беруть максимальну кількість виробленої за період продукції при мінімальних трудозатратах, тобто за умов, коли виробництво працює в умовах мінімізації та виключення супутніх витрат і простоїв. Мета цієї операції - розрахувати продуктивність праці, максимально досяжну в даних економічних умовах (наявне обладнання, сировина, організація виробництва).
3
Потенційна продуктивність, як логічний розвиток спільної ідеї, розглядає умови максимального випуску продукції в наявних на даному етапі технічного розвитку умовах. Передбачається використання найсучаснішого високотехнологічного обладнання, кращого (з можливих) сировини і.т.п., і, відповідно, мінімальні з досяжних витрати живої праці в часовому вимірі.
Корисна порада
В цілому, чим вище продуктивність праці, тим більше товарної продукції в змозі випускати підприємство за даних трудозатратах, що безпосередньо позначається ще й на собівартості одиниці продукції, що випускається. Адже з підвищенням продуктивності зменшуються питомі витрати по основній ціноутворюючої статті, котра враховує заробітну плату основних робочих проізводства.Суть розрахунків розкриває і робить очевидною важливість ролі підвищення продуктивності праці для економіки як виробництва в цілому, так і окремих складових його ланок.
Відрядна оплата праці - це така оплата, при якій зарплата нараховується пропорційно одиницям виготовленої продукції або наданої послуги. Така оплата є стимулом до підвищення продуктивності праці робітників, а також звільняє роботодавців від контролю над використанням робочого часу співробітниками. Основою оплати є ставка (тариф) за одиницю виготовленої продукції (наданої послуги). Існує декілька видів відрядної оплати праці: відрядна, відрядно-преміальна і побічно-відрядна.
Інструкція
1
Щоб розрахувати зарплату при відрядній оплаті праці, вам необхідно тариф за одиницю помножити на кількість випущених працівником одиниць продукції. Наприклад, в організації за одну зроблену двері покладена оплата в розмірі 400 рублів. Працівник виготовив за травень 22 одиниці продукції. Таким чином, 400 грн./Од. * 22 од. = 8800 руб.
2
При розрахунку відрядно-преміальною за основу береться також тариф, але виготовлена продукція понад норму оплачується вище. Наприклад, це ж підприємство, тільки працівник виготовив понаднормово ще 5 дверей. Керівник підприємства встановив, що виготовлене понад норму оплачується в півтора рази більше. Таким чином, 400 грн./Од. * 22 од. = 8800 руб. і 300 грн./од. * 5 од. = 1500 руб. 8800руб. + 1500 руб. = 10300 руб.
3
При розрахунку опосередковано-відрядній оплаті зарплата розраховується за допомогою відсотків від заробітків працюючих в підрозділі працівників. Наприклад, цех виготовив дверей на суму 60 000 руб. Начальнику цеху положено 10% від заробітку. Таким чином, 60000 руб. * 10% = 6000 руб.