Як підібрати шунт.

В практиці електротехнічних вимірювань часто виникає завдання вимірювання сили струму, величина якого перевищує верхню межу наявного амперметра. Вихід з такої ситуації - застосування шунта на амперметр. Шунт дозволяє змінити силу струму, допустиму для приладу.
Вам знадобиться
  • - мідна або ніхромовий дріт;
  • - джерело живлення з регульованим вихідним напругою;
  • - амперметр;
  • - омметр;
  • - навантаження, наприклад, лампа розжарювання.
Інструкція
1
Для розрахунку опору шунта використовуйте наступну формулу: Rш = (Ra * Ia)/(I-Ia), де Rш - шуканий опір шунта ; Ra - Опір обмотки амперметра; I - верхнє значення вимірюваного струму; Іа - струм повного відхилення амперметра.
2
Визначте за шкалою наявного приладу максимальний струм вимірювання Ia. Припустимо, його величина дорівнює 100 мкА, а вам необхідно проводити вимірювання сили струму до 25 А.
3
Визначте величину опору обмотки амперметра Rа. Її можна взяти з паспорта приладу або заміряти омметром з допустимою похибкою. Нехай ця величина дорівнює 1750 Ом.
4
Підставте отримані величини в формулу і отримаєте результат: Rш = (1750 * 0,0001)/(25-0,0001) = 0,007 Ом
5
Тепер необхідно дослідним шляхом з використанням зразкового омметра підібрати довжину проводу. Отримана величина досить мала і для виготовлення шунта буде потрібно відрізок мідного дроту. Більш правильно буде використовувати повірений шунт з відповідним значенням опору.
6
Якщо надалі необхідно проводити вимірювання з заданою похибкою, то прилад з встановленим шунтом повинен бути поверен в метрологічної лабораторії, т.к. установка шунта знижує точність вимірювання.
7
Якщо з якої-небудь причини неможливо з'ясувати дані вимірювального приладу, підберіть шунт експериментальним шляхом. При цьому бажано обмежуватися невеликими струмами, до 5 А.
8
З'єднайте послідовно навантаження, контрольний амперметр і випробовуваний амперметр. Клеми випробуваного амперметра закоротити шматком нихрома або міді мінімальної довжини.
9
Виставте на блоці живлення напруга так, щоб контрольний прилад показав значення струму, для якого підбирається шунт. Стрілка випробуваного амперметра при цьому не повинна зашкалювати.
10
Злегка відпустивши притиск однієї з клем амперметра, збільшуйте довжину дроту між клемами доти, поки стрілка приладу не досягне максимального ділення шкали. Зафіксуйте затискачі на випробуваному приладі, обріжте надлишок дроту. Вимкніть джерело живлення. Вимірювач струму необхідного діапазону готовий до використання.