Як порахувати калькуляцію. Як правильно рахувати калькуляцію.

Розрахунок грошових витрат на одиницю чи групу одиниць продукції називається калькуляцією, яка представлена у вигляді таблиці. Калькуляція дозволяє визначити реальну або планову собівартість виробу, а також є основою для виявлення витрат на продукцію. Витрати групуються за однорідними групами, що характеризує ті чи інші виробничі процеси.
Інструкція
1
Визначте для себе необхідний вид калькуляції при розрахунку. Розраховуючи планову калькуляцію , розподіліть витрати на виробництво і кожну одиницю продукції, в запланованому періоді. За відрізок часу можна взяти рік, квартал або місяць. При планової калькуляції в розрахунку враховуйте норми продуктивності устаткування, витрати праці, енергії, паливо - все, що передбачається при впровадженні нововведень у виробництво. Враховуйте розрахунок планової калькуляції при визначенні собівартості продукції, що випускається в майбутньому.
2
Нормативну калькуляцію , як і планову, розраховуйте заздалегідь, до початку виготовлення продукції, надання послуг. Норми виконання робіт тут враховуйте поточні, без впровадження нових технологічних розробок. Зауважте, що нормативна калькуляція повинна піддаватися перерахунку з плином часу (місяця, кварталу або року) - це залежить від періодичності впровадження організаційно-технічних змін, що відбулися в результаті зниження витрат виробленої продукції.
3
Якщо потрібно підрахунок калькуляції за звітний період, щоб порівняти отримані результати з планом, використовуйте звітну калькуляцію . Підрахуйте підсумок фактично витрачених коштів і обсяг випущеної продукції, наданих послуг. Визначте фактичну собівартість готової продукції, порівняйте її з плановою, виявите економію чи перевитрату.
Зверніть увагу
Для отримання більш точного результату, при калькуляції враховуйте якомога більше існуючих витрат: матеріальні витрати (матеріали і сировина), комплектуючі, придбані з боку, напівфабрикати, послуги сторонніх організацій, витрати на паливо та електроенергію, витрати на оплату праці та інше.
Корисна порада
звітні калькуляції використовуйте в тому випадку, коли необхідно проконтролювати виконання завдань по зниженню собівартості продукції або збільшенню випуску з мінімально-можливими витратами, а також виявлення динаміки розвитку діяльності підприємства.