Як знайти період і частоту коливань.

У будь хвилі, що розповсюджується в тому чи іншому середовищі, є три взаємопов'язаних між собою параметри: довжина, період коливань і їх частота. Будь-який з них можна знайти, знаючи будь-який інший, при цьому в деяких випадках необхідна також інформація про швидкість поширення коливань в середовищі.
Інструкція
1
Незалежно від того, який з параметрів ви збираєтеся обчислювати, переведіть всі вихідні величини в систему СІ. Тоді й результат вийде в одиницях тієї ж системи. При необхідності користуйтеся калькулятором, здатним, крім мантиси, відображати і порядок числа, оскільки при вирішенні завдань з теми «Коливання і хвилі» доводиться мати справу як з дуже малими, так і з дуже великими величинами.
2
У разі якщо відомі довжина хвилі і швидкість поширення коливань, частоту обчисліть наступним чином: F = v/?, де F - частота (Гц), v - швидкість поширення коливань в середовищі (м/с),? - Довжина хвилі (м) .Скорость світла у вакуумі зазвичай позначають іншою буквою - c (латинської). Пам'ятайте, що швидкість поширення світла в будь-який інший середовищі, крім вакууму, менше швидкості світла у вакуумі. Якщо та чи інша частинка пролітає через середовище зі швидкістю, хоча й меншою швидкості світла у вакуумі, але більшої швидкості світла в цьому середовищі, виникає так зване світіння Черенкова.
3
Якщо відома частота, період знайти можна і в тому випадку, якщо швидкість поширення коливань невідома. Формула для обчислення періоду по частоті виглядає наступним чином: T = 1/F, де T - період коливань (с), F - частота (Гц).
4
Зі сказаного вище випливає, що знайти частоту, знаючи період, можна також без інформації про швидкість поширення коливань. Спосіб її знаходження такої ж: F = 1/T, де F - частота (Гц), T - період коливань (с).
5
Для того щоб дізнатися циклічну частоту коливань, спочатку обчисліть їх звичайну частоту будь-яким із зазначених вище способів. Потім помножте її на 2?:? = 2? F, де? - Циклічна частота (радіан в секунду), F - звичайна частота (Гц).
6
Звідси випливає, що для обчислення звичайної частоти за наявності інформації про циклічної слід скористатися зворотнім формулою: F =?/(2?), Де F - звичайна частота (Гц),? - Циклічна частота (радіан в секунду).
7
При вирішенні завдань на знаходження періоду і частоти коливань, а також довжини хвилі використовуйте наступні фізичні та математичні константи: - швидкість світла у вакуумі: c = 299792458 м/с (деякі дослідники, зокрема, креаціоністи, вважають, що в минулому дана фізична константа могла мати іншу величину); - швидкість звуку в повітрі при атмосферному тиску і нулі градусів за Цельсієм: fзв = 331 м/с; - число «пі» (до п'ятдесятого знака):? = 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510 (безрозмірна величина).
8
Швидкість світла в речовині з показником заломлення, рівним n (також безрозмірна величина), обчисліть, поділивши швидкість світла на показник заломлення.
9
Після закінчення обчислень при необхідності переведіть результат з системи СІ в зручні для вас одиниці виміру.