Як взяти кредит для підприємств.

Взяти кредит підприємству не складніше і не простіше, ніж фізичній особі. Тут процедура кредит ованія дещо інша, а значить і другий пакет документів, і забезпечення, і умови.
Інструкція
1
В даний час практично всі комерційні банки надають кредит и юридичним особам. Видача позичок здійснюється на договірній основі, за умови забезпечення принципів цільової спрямованості, строковості, зворотності та платності. Мети кредит ованія підприємств можуть бути самими різними: від забезпечення потреби в оборотних коштах (короткострокові кредит и) до інвестиційних проектів, включаючи будівництво виробничих і невиробничих будівель і споруд (довгострокові кредит и).
2
Як забезпечення по кредит у підприємства банк може зажадати заставу майна, що належить організації на праві власності, чи інших цінностей потенційного позичальника, порука юридичної особи або муніципального освіти, заставу третіх осіб.
3
При первісному зверненні в банк підприємство повинне надати юридичні та фінансові документи, в тому числі заяву на надання кредит а, економічне обгрунтування потреби в кредит е, бізнес- план проекту (при необхідності), бухгалтерську звітність, документи, що характеризують його фінансову дисципліну, й інші документи за запитом кредит ного інспектора.
4
Перед тим як прийняти рішення про видачу кредит а фахівець оцінює фінансовий стан підприємства. Для цього аналізується ряд коефіцієнтів: ліквідності, платоспроможності, оборотності, співвідношення власних і залучених коштів, забезпеченість власними оборотними засобами та ін.
5
Крім фінансового стану оцінюється якість наданого застави або поручительства, наявність відносно підприємства будь-якої негативної інформації з боку податкових, правоохоронних органів, інших банків. Після того як всі відомості про потенційного позичальника будуть зібрані, кредит ная комісія приймає рішення про видачу кредит а.
6
У разі прийняття позитивного рішення менеджер складає кредит ний договір, в якому зазначаються умови надання кредит а: процентна ставка, термін кредит ованія, періодичність сплати основного боргу та відсотків, цільове призначення і т.д.