Як розрахувати прибутковість вкладу. розрахувати дохід внесок від суми.

На сьогоднішній день банківські вклади є одним з найбільш поширених способів заощадження коштів. Така ситуація пояснюється тим, що вклади до 700 тисяч рублів застраховані державою, тому можна не боятися втрати своїх грошей. Але зате і прибутковість банківського вкладу не надто висока.
Інструкція
1
Багато хто думає, що прибутковість вкладу залежить тільки від процентної ставки за ним. Насправді, на неї виляють ще й властивості вкладу, в тому числі капіталізація відсотків, під якою розуміється зарахування відсотків до первісної суми вкладу за певний період. Дана операція може здійснюватися щомісячно, щоквартально або в день закінчення дії договору за вкладом.
2
При розрахунку відсотків з капіталізацією вкладу протягом терміну дії використовується складна формула розрахунку відсотків: S = P * i * t/T/100, гдеР - початкова сума вкладу, а також подальша з урахуванням капіталізації, i - процентна ставка по вкладу, t - кількість календарних днів, по витікання яких здійснюється капіталізація, Т - кількість днів у році (365 або 366).
3
Наприклад, при сумі вкладу 200 000 руб., Відсотковою ставкою 14% і щомісячною капіталізацією відсотків за перший місяць отримаємо S = 200 000х14х31/365/100 = 2378,08 руб. Отриману суму відсотків ми додаємо до початкового розміру вкладу 202 378,08 руб. На неї в наступному місяці будуть аналогічним чином нараховуватися відсотки: S = 202 378,08х14х31/365/100 = 2406, 36 руб.
4
При розрахунку відсотків з квартальною капіталізацією застосовується такий же розрахунок, тільки значення t буде дорівнювати не кількості днів у місяці, а кількості днів у кварталі: S = 200 000х14х90/365/100 = 6904,10 руб.
5
При нарахуванні відсотків по вкладу в кінці терміну застосовується формула простих відсотків: S = P * i * Tо/T/100, гдеР - початкова сума вкладу, i - процентна ставка по вкладу, То - термін дії вкладу, Т - кількість днів у році (365 або 366).
6
В даному випадку сума належних відсотків за зберігання грошових коштів у банку становитиме: S = 200 000х14х365/365/100 = 28 000 руб., За умови, що внесок відкрито на рік.
7
Однак слід пам'ятати, що відсотки по вкладу м - це дохід, який оподатковується. Але при цьому не всі доходи підлягають оподаткуванню. Якщо ви поклали гроші у внесок, процентна ставка по якому не перевищує діючу ставку рефінансування, встановлену Центральним банком, на 5 процентних пунктів, то податок платити не доведеться. В іншому випадку прибутковість за вкладом буде менше, адже вам необхідно буде заплатити податок з різниці між ставкою за вкладом і ставкою рефінансування, збільшеною на 5 процентних пунктів.
8
Наприклад, сума вкладу складає 100 000 руб. Діюча ставка рефінансування 10%. Процентна ставка за вкладом 16%. Тоді максимальна ставка, що не підлягає оподаткуванню, 15%. Отже, оподатковуваний база становитиме 100 000х (16% -15%) = 1000 руб. Саме з цієї суми з вас утримають податок, розмір якого становить 35%. У нашому прикладі 350 руб. Цей факт слід обов'язково враховувати, коли ви обираєте вклади з високими процентними ставками.