Як визначити число електронів в атомі.

Атом складається з надзвичайно щільного ядра, оточеного електронним «хмарою». Ядро мізерно мало в порівнянні з зовнішніми розмірами хмари, і складається з протонів і нейтронів. Атом в звичайному стані нейтральний, а електрони несуть негативний заряд. Але атом може також перетягнути чужі електрони, або віддати свої. У такому разі він вже буде негативно зарядженим або позитивно зарядженим іоном. Як визначити, скільки електронів міститься в атомі?
Інструкція
1
Насамперед, вам на допомогу прийде Таблиця Менделєєва. Заглянувши в неї, ви побачите, що кожен хімічний елемент має не тільки своє строго певне місце, але й індивідуальний порядковий номер. Наприклад, у водню він дорівнює одиниці, у вуглецю - 6, у золота - 79 і так далі.
2
Саме порядковий номер характеризує кількість протонів в ядрі, тобто позитивний заряд ядра атома. Оскільки атом в звичайному стані нейтральний, позитивний заряд повинен бути урівноважений негативним зарядом. Отже, у водню - один електрон, вуглецю - шість електронів , у золота - сімдесят дев'ять електронів .
3
Ну а як визначити кількість електронів в атомі, якщо атом, в свою чергу, входить до складу будь-якої більш складної молекули? Наприклад, яка кількість електронів в атомах натрію і хлору, якщо вони утворюють молекулу всім вам добре відомої звичайної кухонної солі?
4
І тут немає нічого складного. Почніть з того, що напишіть формулу цієї речовини, вона буде мати наступний вигляд: NaCl. З формули ви побачите, що молекула повареної солі складається з двох елементів, а саме: лужного металу натрію і газу-галогену хлору. Але це вже не нейтральні атоми натрію і хлору, а їх іони. Хлор, утворюючи іонну зв'язок з натрієм, тим самим «перетягнув» до себе один з його електронів , а натрій, відповідно, його «віддав».
5
Знову подивіться в Таблицю Менделєєва. Ви побачите, що натрій має порядковий номер 11, хлор - 17. Отже, тепер у іона натрію буде 10 електронів , у іона хлору - 18.
6
Діючи за таким же алгоритмом, легко можна визначити кількість електронів у будь-якого хімічного елемента, будь то у вигляді нейтрального атома або іона.
Корисна порада
Протони - це позитивно заряджені частинки, нейтрони ж не несуть будь-якого заряду.