Як розрахувати товарообіг. Як розрахувати націнку з товарообороту.

Підприємці, які організовують новий бізнес, необхідно мати зовсім чіткі уявлення про те, яка буде прибуток підприємства і які витрати воно буде нести, а, отже, що повинен представляти із себе його фінансовий або товарний оборот. Без цих гаданих відомостей бізнес починати ризиковано.
Інструкція
1
Щоб спланувати очікуваний оборот підприємства, або, іншими словами, можлива кількість товарів або послуг, які вдасться реалізувати, доцільно взяти до відома вже наявний досвід, напрацьований на аналогічних (близьких за профілем) підприємствах.
2
Виконавши розрахунок товарного або фінансового обороту за певний проміжок часу і визначивши, які виникнуть витрати для забезпечення цього обороту, обчисливши різницю між першим і другим, ви тим самим позначите прибуток, яку буде приносити підприємство.
3
Для більш детальних розрахунків скористайтеся класичною схемою: з імовірною суми річного (місячного, квартального - кому як зручно) обороту відніміть обсяг коштів, необхідних для закупівлі товару на цей період (це, як правило, 60-70%). Не забудьте також в список регулярних витрат включити виплату зарплати співробітникам, оплату оренди приміщення, витрати на транспортні перевезення, страховку, зв'язок (факс, телефон тощо), амортизацію і ремонт устаткування, виплату податків, юридичні консультації. Одержаний в результаті всіх основних вирахувань підсумок і є прибутком.
4
У разі якщо попередні розрахунки покажуть недостатню прибуток чи перевага витрат над оборотом, необхідно вжити заходів щодо скорочення витрат або пошуку додаткового джерела доходу. Як засіб для збільшення доходу підприємства можна порекомендувати поведінку рекламної кампанії. Як показує досвід, фінансовий і товарний оборот після її проведення значно перевищують витрата коштів, витрачених на ці цілі.
5
Від реалізації проекту слід відмовитися, якщо заходи по скороченню витрат у разі їх переважання над товарообігом опиняться неможливими для підприємства.
Оборот підприємства - один з важливих показників діяльності підприємства, який лежить в основі обчислення таких показників, як денна норма обороту і окупність. Знаючи оборот підприємства, можна розрахувати, чи рентабельно воно і виробити стратегію розвитку, що сприяє збільшенню чистого прибутку, що дозволить підприємцю як отримувати дохід, так і розвивати своє підприємство.
Інструкція
1
Перш за все, визначитеся, за який період ви хочете розрахувати оборот предпріятія.Ето може бути місяць, квартал, півроку або рік - період може бути будь-який, найголовніше - щоб він був узгоджений з іншими показниками по часовій шкалі, виходячи з якої він обчислюється. В основному використовується часовий період в один рік.
2
Після цього виведіть всі продажі, скоєні в цей період. Необхідно розрахувати всю виручку, яку ви отримали за цей період. Для цього підсумуйте грошову цінність всіх товарів, проданих за звітний період.
3
Виведіть всі витрати, здійснені за звітний період, обраний раніше. Порахуйте всі зобов'язання, витрати і витрати, які ви понесли за звітний період по всіх товарах, які були продані за цей період. Конкретного випадку їх грошову цінність.
4
Розділіть число, отримане при підсумовуванні продажів, на число, отримане при підсумовуванні витрат. Чим вище результат цих підрахунків, тим рентабельніше ваше підприємство і тим краще використовуються активи, наявні. При збільшенні обсягу обороту збільшується і отримується прибуток.